Google+

27 Marec
Čo obsahovala premena.

Čo obsahovala premena.

K pomerne podrobnému článku, alebo k chcete blogu, o konverzií vodárne na rodinný dom, ktorý sme uverejnili pred nedávnom,prikladám aj tento kratší. Vysvetluje, ktoré časti v návrhu odstraňujeme a ktoré dopĺňame.

Zobraz viac
16 Marec
Kostol v Lozorne s odstupom jedného roku.

Kostol v Lozorne s odstupom jedného roku.

Od výhry v súťaži, cez ústupky a úpravy návrhov, až po ukočenie spolupráce.

Zobraz viac
09 Marec
Z vodárne rodinný dom

Z vodárne rodinný dom

Štúdia a proces tvorby nám postupne ukazoval stále nové a nové možnosti. Postupne sme vypracovali viacero variantov. Pomyselná krivka s kreatívnymi nápadmi a zaujímavou architektúrou každým variantom stúpala, ale s tým rástla aj suma za celkovú rekonštrukciu. Predposledný variant bol výborný, ale aj najdrahší. Bolo treba pribrzdiť. Finálny variant vo veľkej miere zachováva pôvodnú budovu vodárne, je racionálny, so všetkým čo investor vyžadoval a navyše s prijateľným rozpočtom.

Zobraz viac
16 December
Rodinný domček vo Vaďovciach

Rodinný domček vo Vaďovciach

Bývať v rodinnom dome a nezadĺžiť sa na celý život. Taká býva častá požiadavka niektorých našich klientov. Tento typ projektov máme radi. Aj keď to nevyzerá, návrh takýchto low-cost domov býva častoktrát náročnejší ako pri väčších domoch. Treba jednoducho prepočítavať každý centimeter štvorcový. Pri návrhu sa treba uskromniť, pracovať s jednoduchou hmotou, s jednoduchými tvarmi, konštrukciou, materiálmi a stále sa držať sumy. Ak chcete väčší dom a trváte na zachovaní vytýčenej sumy, musíte jednoducho priložiť ruky k dielu a prispieť svojpomocou. Inak to nejde. Matematika je tu neúprosná.

Zobraz viac
28 August
Prístavba haly SLM

Prístavba haly SLM

Hlavnou požiadavkou v zadaní štúdie bol návrh objektu, ktorý prestreší sústavu čerpadiel súvisiacu s technológiou vo vnútri pôvodnej haly. Čerpadlá sa už do haly nezmestili. Provizorne sa zrealizovala drevená búda. Prvotnou myšlienkou investora bolo riešiť prístavbu ako prezentačný pavilón s priznanými čerpadlami, veľkými sklenenými plochami. Pavilón by slúžil na výstavné a prezentačné účely, rôzne akcie. S touto myšlienkou sme návrh začínali. Neskôr sme výstavnú, prezentačnú funkciu potlačili a podla potreby sme uprednostnili viac skladovú funkciu. Zámer klienta vytvoriť odvážnejšiu, expresívnejšiu architektúru zostal zachovaný.

Zobraz viac
17 Júl
Konverzia školy na administratívnu budovu

Konverzia školy na administratívnu budovu

Navrhli sme nový výraznejší vstup, ktorý upúta a navedie. Vymenili sme okná, zmenili sme tiež ich delenie, budovu sme zateplili, na južnej fasáde sme použili exteriérové žalúzie. Navrhli sme bielu zrnitú omietku. V medziokenných priestoroch a v zlome budovy je omietka s väčším zrnom, čo vytvára väčšiu plasticitu fasády. Použitím jednoduchých, základných úprav a nového vstupu získala budova nový moderný vzhľad.

Zobraz viac
07 Jún
Víkendový dom v starom sade, Stará Turá.

Víkendový dom v starom sade, Stará Turá.

Ak si investor nie je istý, či jeho zámer bude úradmi schválený a nechce hneď investovať do "kompletnej" architektonickej štúdie, vieme mu ponúknuť overovaciu architektonickú štúdiu. Tak to bolo aj v tomto prípade s víkendovým rekreačným domom, alebo chatou v Starej Turej.

Zobraz viac
20 Máj
Rekonštrukcia rodinného domu v Beluši

Rekonštrukcia rodinného domu v Beluši

Podľa požiadaviek investora sme preriešili dispozíciu domu. Výraznejšie sme sa venovali aj vonkajšiemu vzhľadu a fasádam. Plošne príliš veľkú a "nudnú" plochu strechy sme oživili "hrou pridaných hmôt a výhryzov". Riešenie vikiera a zapusteného balkónu umožňuje presvetlenie vnútornej dispozície horného obytného podlažia, ktoré bolo predtým problémové.

Zobraz viac
10 Máj
Malý kostolík v Mučíne

Malý kostolík v Mučíne

Zadaním architektonickej štúdie bol návrh novej zvonice a rekonštrukcia kostolíka.

Zobraz viac
02 Máj
Premostenie v Starej Turej

Premostenie v Starej Turej

Požiadavka bola navrhnúť zábradlie a jeho najbližšiu časť tak, aby novonavrhované zábradlie umožňovalo čo najlepší výhľad na potok a starý kamenný most, aby dizajn korešpondoval s návrhom drevených lávok cez potok a aby sa vytvorilo prípadne sedenie, ktoré umožní oddych s výhľadom.

Zobraz viac
15 Marec
Sprístupnený potok a návrh lávky

Sprístupnený potok a návrh lávky

Zadanie štúdie pripomína pomerne známe Mestské zásahy, ktoré architekti spracovali pre viaceré mestá, začínajúc Bratislavou. Poňali sme to podobne. Nebolo naším zámerom "rozbágrovať " celé centrum mesta aj keď vieme, že tým spôsobom by sa z potenciálu potoka dalo vyťažiť ešte viac (ale za akú cenu). Chceli sme menšími zásahmi zrevitalizovať zónu potoka, sprístupniť ju a vytvoriť tak nové plochy, prvky, príležitosti slúžiace obyvateľom mesta...

Zobraz viac
30 Január
Január 2019, druhé narodeniny ateliéru

Január 2019, druhé narodeniny ateliéru

Aby sa nám lepšie počítalo, začiatok roka 2017 u nás považujeme za vznik ateliéru pavlech architekti. Máme teda druhé narodeniny.

Zobraz viac
28 Január
Verejný priestor

Verejný priestor

Cieľom verných priestorov je, aby napĺňali svoje funkcie (estetické, sociálne, fyzické...) a aby boli v rovnováhe. Je dôležité aby spĺňali potreby obyvateľov. Verejné priestory sú jedným zo základných ukazovateľov kvality mesta. Takéto novovzniknuté priestranstvá môžu prispievať k tomu, že ľudia napríklad neodhadzujú odpadky mimo smetných košov, sú ohľaduplnejší, starajú a zaujímajú sa o svoje mesto. Verejný priestor dáva podnet na prehodnotenie hodnôt a je na každom, pre aké hodnoty sa rozhodne.

Zobraz viac
14 December
Riešenie parkovania v zložitom priestore.

Riešenie parkovania v zložitom priestore.

Návrh je napriek všetkémú vymenovanému (zložitému) jednoduchý a účelný. Zastabilizovali sme svah oporným múrom tak, aby sme vytvorili priestor pre dve parkovacie miesta. Zrušili sme stredný kamenný pilier a zväčšili sme otvor, do ktorého sme následne navrhli na mieru vyrobenú bránu. Brána obsahuje aj vstup pre peších. Podľa potreby a v rámci možností sme navrhli nový vrt a žumpu, úložné priestory a stojisko pre smetné nádoby (prístupné z oboch strán).

Zobraz viac
13 Jún
Návrh fasády v centre Starej Turej

Návrh fasády v centre Starej Turej

Pred dvomi rokmi sme navrhovali fasádu budovy v centre Starej Turej. Prvá predstava klienta bola farebne odlíšiť jednotlivé prevádzky. Nakoľko ich je veľa, výsledok by nebol dobrý. Investor si ale nechal počas procesu poradiť a nakoniec s použitím bielej, šedej a zachovaním hnedých soklov a stĺpov vyzerá budova naozaj dobre.

Zobraz viac
16 Máj
Návrh pastoračného centra

Návrh pastoračného centra

Pôvodná štúdia vychádzala z tvarov kostola. Pani architektka sa snažila pripodobniť kostolu. My sme sa snažili docieliť presný opak. Chceli sme, aby tvar a hmota centra bola jednoduchá, skôr podobná obytným domom a obchodnému domu v jeho blízskosti, chceli sme aby "dom" pastoračného centra neprekričal architektúru kostola.

Zobraz viac
24 Apríl
Reakcie verejnosti na fasádu hotela a zle pochopený účel regulatívu

Reakcie verejnosti na fasádu hotela a zle pochopený účel regulatívu

O čo vlastne v tomto spore ide? V skratke sa to dá opísať ako nerešpektovanie projektu a zrealizovanie fasády „po svojom“. Po odkrytí krycích plachiet a lešenia bola šokovaná veľká časť Bratislavčanov, ale aj kompetentní zo Starého mesta, z Pamiatkového, či Stavebného úradu.

Zobraz viac
09 Apríl
Často chceme nanovo objaviť koleso...

Často chceme nanovo objaviť koleso...

Ak porovnáte mnohé sakrálne stavby zrealizované, napríklad na Slovensku, hlavne po roku 1989 a dielo architektov Pawsona a Soukupa, možno sa aj vám vynorí otázka: Prečo chceme nanovo objaviť koleso?

Zobraz viac
22 Marec
Kontajnerový dom na Slovensku.

Kontajnerový dom na Slovensku.

U nás, je takýto dom značne komplikovanejší ako v Strednej Amerike, alebo v iných južnejších oblastiach. Dôvodom je veľký výkyv teplôt medzi letom a zimou, požadovaný tepelný odpor pre jednotlivé obvodové konštrukcie a s tým spojené opláštenie kontajnerov tepelnou izoláciou.

Zobraz viac
09 Marec
Čo na fasádu domu.

Čo na fasádu domu.

Dôležitou časťou návrhu rodinného domu je aj riešenie fasády. Fasáda prezrádza aj mnohé o majiteľovi domu. Prezradí nám či, v dome býva praktický minimalista, milovník prírody, či človek so záľubou v technických výdobytkoch.

Zobraz viac