Google+

09 Apríl
Ovčia vlna ako stavebný materiál

Ovčia vlna ako stavebný materiál

Príroda nám ponúka surovinu, ktorá je obnoviteľná a environmentálne výhodná. Podľa mňa by bola škoda, aby sme ju nevyužívali. A čo sa týka jej nevýhod, jedinou možnou môže byť vyššia cena. No myslím si, že investícia spojená s bývaním, ktorá priaznivo vplýva na naše zdravie, je tým správnym rozhodnutím.

Zobraz viac
11 Február
Ovčia vlna

Ovčia vlna

S ovčou vlnou, ako stavebným izolačným materiálom, som sa stretol prvýkrát na vysokej škole. Mali sme predmet alternatívne materiály. Materiál nám bol predstavený ako výnimočný s viacerými výhodami. Ako nevýhodu si pamätám vyššiu cenu a jej nedostatok pre pokrytie trhu na Slovensku. Tento víkend som videl reportáž o probléme s ovčou vlnou. Situácia s odbytom vlny sa stala pre mnohých chovateľov takmer neriešiteľnou. Z vlny sa stal odpad, ktorý nikto nechce ani zadarmo.

Zobraz viac
05 August
Prírodné materiály

Prírodné materiály

Už od nepamäti ľudia využívali prírodné tradičné stavebné materiály. Postupom času sa ľudia od nich odklonili, ale znečistené životné prostredie, choroby či alergie mnohých presvedčili, aby sa opäť začali vracať k osvedčeným prírodným materiálom.

Zobraz viac
09 Júl
Stavebné materiály z odpadu

Stavebné materiály z odpadu

Ochranu životného prostredia a minimalizovanie energetickej náročnosti stavieb sa postupne zavádza aj u nás. Kvalitu stavebných materiálov určuje napríklad ich životnosť, tepelný odpor a takisto aj ich vplyv na životné prostredie.

Zobraz viac