Návrh exteriéru zrubovej chaty

 001

Návrh, vizualizácia - koláž (2015)

 

Chata sa nachádza v národnom parku Nízke Tatry, preto sme v návrhu použili len miestnu flóru.

Dominujúcim rastlinným spoločenstvom v NP Nízke Tatry je les. Plošne najrozšírenejšie sú zmiešané lesy s bukom, jedľou, smrekom, javorom a jaseňom. Častými druhmi v nich sú kopytník, fialka lesná, starček...

 

002

Jednou z hlavných úloch bolo zastabilizovať svah pred eróziou a zosuvom. Použili sme na to veľké skaly a balvany v kombinácií s porastom kosodreviny a tráv, ktoré budú vytvárať plochy "horských lúk". Aby svah nebol len funkčný - stabilizačný a estetický, ale prinášal aj osoh, kde tu sme použili aj kry čučoriedok a brusníc. Z pravej strany svahu sme si mohli dovoliť umiestniť aj smreky. Na tejto strane nebránili výhľadu. Vyšie smerom k terase a posedeniu sme vytvorili plochy pre skalničky, bylinky, horské kvety a trávy.

003

Smerom k vrchnej časti svahu sa veľké plochy kosodreviny a tráv "rozpadali" do menších plôch. V menších plochách sme mohli použiť aj menšie rastliny. V časti medzi terasou zrubu a posedením pri grile sme navrhli ľudovo nazývanú skalku. Snažili sme sa ju navrhnúť tak, aby v nej v každom ročnom období niečo zakvitlo. 

004

V chatou zatienenej časti sme vytvorili bylinkový záhon, ktorý tvoria hlavne mäta divá, medvedí cesnak a medovka.

005

vysadba1

Zrubová chata - svah po hrubých zemných prácach (2015), "pôvodný stav"

006

Návrh, situácia (2015)

 

viac o zrube sa dozviete v Interiér zrubovej chaty, Tále...

 

text: Marek Pavlech

návrh: Marek Pavlech

spolupráca: Michal Paulišin

 

logo velke