Návrh pastoračného centra

001 pohlad od kostola pastoracne centrum dubravka bratislava

Vizualizácia pastoračného centra pre farnosť a mestskú časť Dúbravka v Bratislave. Viac sa o štúdií môžete dozvedieť v našom portfóliu.

Architektonickú štúdiu pastoračného centra sme začali spracovávať v roku 2014. Štúdia vtedy vznikala ako iný pohľad na už navrhnutú architektúru, do ktorej návrhu som mal možnosť vtedy nahliadnuť.

V tomto blogu podrobnejšie preberieme koncept, ako to všetko vznikalo...

000a existujuci stav pozemok pastoracne centrum dubravka pavlech architekti

Pozemok vedľa farského kostola Ducha Svätého v Dúbravke, v Bratislave.

Štúdiu sme navrhovali ako výhľadovú štúdiu - do budúcna. Počas návštevy u pána farára sme sa počas rozhovoru dostali aj k téme pastoračného centra. V tom čase sme sa s manželkou pripravovali na sobáš. Farnosť vtedy uvažovala nad využitím týchto pozemkov a hlavne začali pociťovať potrebu nových priestorov. Videl som vtedy spracovanú štúdiu, hlavne situáciu a pôdorysy. Vypracovanie výhladovej štúdie, ako iný pohľad na zadanie, bola moja iniciatíva. Poňali sme to vtedy ako "súťaž" bez nároku na honorár. Bolo to hlavne z vďaky miestnemu pánovi farárovi, s ktorým sa poznám od môjho detstva a tiež kvôli tomu, že ma táto téma, toto zadanie oslovilo.

Farnosť nám teda nezadala presné požiadavky, spracovávali sme to podľa vlastných vedomostí ako súťaž. Finálne riešenie, výsledný elaborát sme odovzdali pánovi farárovi a podľa jeho reakcií sa náš návrh páčil. 

000b existujuci stav pozemok pastoracne centrum dubravka pavlech architekti

Zábery z pozemku. Naľavo existujúce parkovisko, cez ktoré mala viesť prístupová komunikácia.

Našou filozofiou bolo vytvoriť objekt, miesto pre ľudí, pre ich komunitu, aktivity, voľný čas, štúdium, vieru a duchovno. Objekt mal prevažne slúžiť farníkom, mal pokrývať všetko to čo sa už nezmestí do kostola. V našom návrhu to novonavrhované centrum spĺňa, ale navyše - to svoje si tam môže nájsť každý "hladajúci" človek. V koncepte sa malo tiež uvažovať s priestormi ubytovania pre kňazov. Z toho vyplynulo, že centrum bude obsahovať časti verejné a súkromné.

Snažili sme sa spojiť moderný pohľad na architektúru s tradičnými, časom overenými prvkami najmä sakrálnej architektúry.

Pôvodná štúdia vychádzala z tvarov kostola. Pani architektka sa snažila pripodobniť kostolu. My sme sa snažili docieliť presný opak. Chceli sme, aby tvar a hmota centra bola jednoduchá, skôr podobná obytným domom a obchodnému domu v jeho blízskosti, chceli sme aby "dom" pastoračného centra neprekričal architektúru kostola. 

K architektúre kostola by mohol byť samostatný článok. Rozprávali sme sa vtedy aj o kostole, na toto mi vtedy pán farár povedal, že videl pôvodnú dokumentáciu a že žial veľa veci, ktoré prinášali tie "finty", tú pridanú hodnotu sa nezrealizovalo. Viacerí si môžu všimnúť a pociťuje to aj farnosť, že kostolu chýba oddelený vstupný priestor - zádverie. Viac o téme sakrálnej architektúry nájdete v článku - Často chceme nanovo objaviť koleso, kde sa venujem dobrým ale aj zlým príkladom sakrálnej architektúry na Slovensku po roku 1989.

Požiadavky na priestory, akýsi lokalitný program, sme vyčítali z pôvodnej štúdie. Tam zrejme prebehla diskusia a konzultácie. 

Návrh vystihuje jednoduchá hmota so zložitejším jadrom, ktoré tvorí veľké átrium. Hmotu vyvažuje zložitejší obal z fasádnych palelov. Jeho perforácia na mnohých miestach umožňuje zaujímavú hru svetla a tieňa. Deravosť panelov má svoje epicentrum, kde je najintenzívnejšie a postupne do strán slabne až sa celkom stratí. 

000c navrh pavlech architekti pastoracne centrum bratislava dubravka

Návrh sa rodil na všeliakých zbytkoch papiera, poskladaných aj do leporela, často v električke, vo vlaku, na pive. Niekedy s väčšími prestávkami, netlačil nás čas a na návrhu sme robili prevažne popri práci.

Vstupy do objektu sú vytvorené "vyhryznutím" do celistvej hmoty. V tých plochách dochádza k zmene materiálu - na jednej strane je to drevo, na druhej strane sklo. Zaujímavým prvkom jednej z fasád je dlhé a vysoké okno v tvare kríža. Toto okno má ešte väčší význam zo strany interiéru, kde jeho základná časť tvorí v kaplnke veľký kríž, na ktorom je zavesená socha Krista. Na vrchole "okenného" kríža je umiestnený malý zvon. Architektúra je podrobne opísaná v našom portfóliu.

003 kriz fasada pastoracne centrum dubravka bratislava

Fasáda s krížom. Táto fasáda má najväčšie okná - nachádza sa tu administratívna časť, študovňa a knižnica. Niektoré priestory nemajú priznané okná a presvetlované sú cez perforovaný plech, ako napríklad schodisko.

Riešenie fasád sme mali podrobne premyslené. S realizáciou nášho zámeru nám pomohol Aladár Csernák, ktorý nám pomohol s vymodelovaním "deravej" fasády.

000d navrh pavlech architekti pastoracne centrum bratislava dubravka

Návrh a jedno z finálnych riešení pohľadov

005 hlavny vstup pastoracne centrum dubravka bratislava

Vstup do pastoračného centra. Niektoré priestory nemajú priznané okná a presvetlované sú cez perforovaný plech, ako napríklad schodisko a krytá pavlač.

Pastoračné centrum tvoria tri podlažia. Prvé podlažie tvoria vstupné priestory, kaviareň, študovňa, kaplnka, technické priestory a átrium. Druhé podlažie je tvorené študovňou, knižnicou, multifunkčnou miestnosťou, športovými miestnosťami. Tretie podlažie obsahuje verejnú administratívnu časť a súkromnú časť ubytovania kňazov. Niektoré priestory ako napríklad vstupná hala - foyer, či kaplnka sú otvorené cez dve podlažia.

007 interier vstupna hala pastoracne centrum dubravka bratislava

Pastoračné centrum tvoria tri podlažia. Niektoré priestory ako napríklad vstupná hala - foyer, či kaplnka sú otvorené cez dve podlažia.

008 atriumpastoracne centrum dubravka bratislava

Átrium - pohľad na masívne otočné dvere, vodnú plochu a strom v pozadí.

Do átria sa dá vstúpiť priamo od kostola cez masívne otočné dvere. Cez átrium sa taktiež viete dostať do všetkých častí pastoračného centra a aj do kaplnky. Obsahuje ihriská, terasu kaviarne, posedenie s grilom, fontánu a dominantný strom.

009 atriumpastoracne centrum dubravka bratislava

Vizualizácie átria 

010 atrium pastoracne centrum dubravka bratislava

Vizualizácie átria - Pastoračné centrum Dúbravka, Bratislava

012 zelena strecha pochodzna pastoracne centrum dubravka bratislava

Pohľad zo strechy. Napravo sú navrhované byty kňazov. Dominantný strom prezastá cez otvor v streche.

013 strecha pastoracne centrum dubravka bratislava

Pohľady na vegetačnú strechu, ktorá je prístupná z verejnej administratívnej časti a z časti ubytovania kňazov.

014 extenzivna strecha pastoracne centrum dubravka bratislava

Vizualizácia - pohľad na strechu a do átria

020 situacia pastoracne centrum dubravka

Situácia - prepojenie centra s kostolom

Kostol Ducha Svätého je s pastoračným centrom spojený širším chodníkom. Týmto prepojením s kostolom, ale aj napojením na existujúce chodníky vzniklo menšie centrum, park. V tomto parku medzi kostolom a centrom navrhujeme umiestniť vyvýšené záhony kvetov s integrovanými lavičkami, solitérne lavičky, šachové miesta a iné arkové atrakcie. Vzniklo by tak príjemné pokojné miesto na relax, stretnutia s priateľmi, kočíkovanie.

021 situacia pastoracne centrum dubravka

Z juhozápadnej strany sa viete k centru dostať aj autom, na tejto strane sú umiestnené aj garáže. Zo severovýchodnej strany, od kostola, sa do centra dostanete len po svojich...

Objekt má viacero úrovní. Niekde je trojpodlažný, niekde dvoj a niekde jednopodlažný. "Dom" v sebe spája spiritualitu, vieru, štúdium, prednášky, konferencie, relax, šport a tiež bývanie a prácu kňazov. Celkovo jeho priestory vieme rozdeliť do dvoch skupín a to verejné a privátne.

022 podorys pastoracne centrum dubravka

Pôdorys 1.NP

023 podorys pastoracne centrum dubravka

Pôdorys 2.NP

024 podorys pastoracne centrum dubravka

Pôdorys 3.NP

 

015 kaplnka kriz pastoracne centrum dubravka bratislava

Kaplnka - dominantný kríž tvorený pásovým oknom, cez ktoré preniká do kaplnky svetlo a ožiaruje sochu Krista.

Interiér kaplnky sme zvolili asketickejší, surovejší. Akokeby kamenná jaskyňa. Interiér je tvorený masívnym drevom, odliatym betónom, farebnými akcentami v podobe vitráží, kovovými doplnkami ako napríklad čísla krížovej cesty. Dominantou priestoru je kríž tvorený pásovým, štrbinovým oknom, na ktorom je zavesená socha Pána Ježiša. Ak by výrazne nevyhovoval betón, vieme si predstaviť miesto neho aj bielu omietku. Interiér by sa ale musel prehodnotiť a doladiť.

018 kaplnka pastoracne centrum dubravka bratislava

Svetlá výška kaplnky smerom ku križu narastá. Vo vrchole je štrbinový svetlík, ktorý možno zatiahnuť a tak pridávať, alebo uberať intenzitu prirodzeného svetla.

 

027 rez pastoracne centrum dubravka pavlech architekti

Schématický vývojový rez kaplnkou.

 

019 kaplnka pastoracne centrum dubravka bratislava

Kaplnka - pohľad z presbytéria

025 pohlady pastoracne centrum dubravka026 pohlady pastoracne centrum dubravka

Pohľady

 

Dostávam otázky, či sa to bude stavať a koľko to bude stáť. V oboch prípadoch, v oboch štúdiach farnosť ešte nevie čo všetko bude potrebovať a koľko financií bude k dispozícií. 

My sme spracovali akési "zidealizované riešenie", dali sme do centra všetko čo by podľa nás mohlo obsahovať. Ako som spomenul, po vysvetlení a odovzdaní štúdie mi pán farár povedal, že ak by sa to aj niekedy realizovalo, mnohé priestory by tam zrejme neboli, ako napríklad kaplnka (postačuje im kostol), kaviareň, atď. Nie že by si to nevedeli predstaviť, využitie by sa našlo. Hlavným dôvodom sú financie. Návrh by sa teda v prípade realizovania okresal na to nevyhnutné a potrebné.

Viaceré princípy by ale mohli zostať zachované. Vždy sa z návrhu uberá, ukrajuje. Ale ak sa na začiatku ponúkne málo, nie je z čoho potom uberať.

Niektoré veci by sme už s odstupom času robili možno inak, ale to je prirodzené. Išlo predsa o výhľadovú štúdiu. Napriek tomu sme so štúdiou spokojní a stále patrí medzi naše najobľúbenejšie.

 

 

text: Marek Pavlech

návrh: Marek Pavlech

spolupráca: Peter Bodnár, Laura Dräxler, Michal Paulišin

návrh: 2014 - 2015

 

 

logo velke