Riešenie parkovania v zložitom priestore.

Začiatkom leta 2018 nás klient oslovil so zaujímavým zadaním. Na malom priestore plnom limít vyriešiť parkovanie pre dve autá, vstup do domu a s tým spojenú výmenu žumpy a studne.

000 stojisko oporny mur sliacska bratislava up

Pôvodný, existujúci stav. Bratislava, m.č. Nové Mesto, súkromné foto

Problém s parkovaním obyvatelia tejto časti vyriešili po svojom, kapacita je ale malá a majitelia majú niekedy problém zaparkovať pred vlastným domom.

013 stojisko oporny mur sliacska bratislava pavlech architekti povodny stav

pôvodný stav, súčasť architektonickej štúdie, pavlech architekti

Situácia pôvodného stavu presne vykresluje čo investorom najviac chýba. Je to hlavne chýbajúce parkovanie na pozemku. V tomto stave tam s veľkými problémami zaparkuje jedno auto a to auto menších rozmerov. Druhým problémom je nezastabilizovaný svah, ďalším je málovýdatný vrt na vodu a žumpa s malou kapacitou.

Parkovanie sa celkovo stáva jedným s hlavných problémov Bratislavy.

001 stojisko oporny mur sliacska bratislava pavlech architekti

Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

Zadanie nebolo vôbec jednoduché. Na malom priestore veľa problematických bodov, viacero funkcií. 

Návrh je napriek všetkémú vymenovanému (zložitému) jednoduchý a účelný. Zastabilizovali sme svah oporným múrom tak, aby sme vytvorili priestor pre dve parkovacie miesta. Zrušili sme stredný kamenný pilier a zväčšili sme otvor, do ktorého sme následne navrhli na mieru vyrobenú bránu. Brána obsahuje aj vstup pre peších. Podľa potreby a v rámci možností sme navrhli nový vrt a žumpu, úložné priestory a stojisko pre smetné nádoby (prístupné z oboch strán).

002 stojisko oporny mur sliacska bratislava pavlech architekti

Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

014 stojisko oporny mur sliacska bratislava pavlech architekti navrh

Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

Snažili sme sa využiť pôvodný kamenné oplotenie, múr a doplniť ho novými betónovými časťami, ktoré budú odliate do debnenia vytvoreného staršou klasickou metódou - doskového dednenia. Tým sa na nových konštrukciách po "odšahovaní" vytvorí pekná drevená vertikálna dosková kresba.

003 stojisko oporny mur sliacska bratislava pavlech architekti

Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

Prírodný kameň a textúra doskového debnenia na betónových častiach sme doplnili subtilnými ocelovými prvkami a sieťovým alebo pletivovým (skoro transparentným) zábradlím.

004 stojisko oporny mur sliacska bratislava pavlech architekti

Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

Novým prestrešením tohto priestoru vegetačnou strechou sa zväčšila plocha záhrady. Návrh si nevyžiadal výrub brezy, ktorá je vo svahu. Strom sa ošetrí a zastabilizuje.015 stojisko oporny mur sliacska bratislava pavlech architekti rez

Návrh, priečny rez, architektonická štúdia, pavlech architekti

005 stojisko oporny mur sliacska bratislava pavlech architekti

Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

Architektonická štúdia bola spracovaná vo variante bez vizualizácií, ale "len" s 3D náhľadmi. Investori majú dobrú predstavivosť, náhľad im postačil.

016 stojisko oporny mur sliacska bratislava pavlech architekti rez

Návrh, pozdĺžny rez, architektonická štúdia, pavlech architekti

Na toto navrhované riešenie ideme spracovávať projektovú dokumentáciu. Počítame s tým, že návrh sa môže mierne pozmeniť na základe jednotlivých profesií a vzájomnej koordinácie. Dôležité budú hlavne projekty statiky a zdravotechniky. Statiku môže ovplyvniť geologické posúdenie.

006 stojisko oporny mur sliacska bratislava pavlech architekti

Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

007 stojisko oporny mur sliacska bratislava pavlech architekti

Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

Projekt možno vyzerá jednoduchý, no nie je a nebude ani lacný. Také bývajú práce v teréne. Sú zložitejšie ako na rovine, ale výsledok zväčša stojí za to.

000 stojisko oporny mur sliacska bratislava up

Pôvodný, existujúci stav. Bratislava, m.č. Nové Mesto, súkromné foto

008 stojisko oporny mur sliacska bratislava pavlech architekti

Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

Vstup a výjazd ovplyvňujú aj cesty v svahu a poloha v zákrute. 

009 stojisko oporny mur sliacska bratislava pavlech architekti

010 stojisko oporny mur sliacska bratislava pavlech architekti

Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

V návrhu počítame so semi-intenzívnou vegetačnou strechou. Majitelia by chceli aspoň trávnik. 

011 stojisko oporny mur sliacska bratislava pavlech architekti

Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

012 stojisko oporny mur sliacska bratislava pavlech architekti

Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

Uvidíme kam sa v projektovej dokumentácií a následnej realizácií dostaneme. Čaká nás veľa skrytých vád, konštrukcií a problémov, ktoré bude treba rýchlo a niekedy aj "na kolene" vyriešiť.

Tešíme sa na výsledok.

 

Návrh: pavlech architekti _ Marek Pavlech, Katarína Pavlíková _ 2018

text: Marek Pavlech

 

logo velke