Premostenie v Starej Turej

Návrh premostenia v Starej Turej, teda hlavne riešenie jeho zábradlia smerom k historickému kamennému mostu, nadväzuje na predchádzajúcu štúdiu zóny potoka a návrhu lávky. Riešené miesto je často vyhľadávané nielen miestnymi, ale aj turistami. Nachádza sa v centre Starej Turej. Neďaleko je katolícky kostol, námestie, menšie aj väčšie obchody, kaviareň, výborná zmrzlina...

01 situacia1ku2000 premostenie potok staráturá pavlecharchitekti

Mesto Stará Turá, situácia s vyznačeným riešeným miestom

02 situacia1ku500 premostenie potok staráturá pavlecharchitekti ok

Situácia s vyznačeným riešeným miestom

V súčasnom stave sa na väčšom premostení cez potok nachádzajú voľne stojace lavičky. Zábradlie je oceľové, s vertikálnym radením výplne. Práve tvar, hustotu a riešenie zábradlia považovali členovia Staroturanského okrášľovacieho spolku za nevhodný, keďže hustejší raster zábradlia bráni výhľadu.

02B povodny stav potok zabradlie stara tura pavlech architekti

Foto existujúceho stavu, zdroj: súkromné foto

Požiadavka spolku bola navrhnúť zábradlie a jeho najbližšiu časť tak, aby novonavrhované zábradlie umožňovalo čo najlepší výhľad na potok a starý kamenný most, aby dizajn korešpondoval s návrhom drevených lávok cez potok a aby sa vytvorilo prípadne sedenie, ktoré umožní oddych s výhľadom.

05B skica premostenie potok stara tura scan

Vývojová škica, návrh zábradlia a lavičky

Zábradlie sme rozdelili na osem častí, osem polí, ktoré vymedzuje nosná konštrukcia. Drevené lamely zábradlia sa postupne roztrácajú a vygradujú v hlavnom poli, ktoré sme zvýraznili rámom. Toto pole, hlavné pre výhľad, sme poňali ako rám pohľadnice.

06B skica remostenie potok zabradlie stara tura pavlech architekti

Vývojová škica, rez

Pohľadnicu tvorí viacero vrstiev. Prvou v poradí od pozorovateľa je drevený rám, nasleduje nosná oceľová konštrukcia a z vonkajšej strany kotvená platňa bezpečnostného skla. Medzi dreveným rámom a konštrukciou sú umiestnené plechy s vyfrézovaným názvom a znakom mesta. V tejto úrovni je umiestnené aj LED podsvietenie rámu. Kvôli bezpečnosti sú polia s roztrácajúcimi sa lamelami doplnené sklom.

001 premostenie zona potoka stara tura vyhlad

Navrhované riešenie vychádza z dizajnu predchádzajúcej štúdie návrhu zóny potoka a návrhu drevených lávok cez potok. Vizualizácia

002 premostenie zona potoka stara tura vyhlad

Vytvorte si vlastnú pohľadnicku :). Navrhované riešenie umožňuje dobrý výhľad na potok, starý kamenný most, umožňuje fotografovanie a tiež nadväzuje na dizajn navrhovaných lávok. Vizualizácia

Lavičku navrhujeme drevenú, vytvorenú tiež z drevených lamiel. V časti "pohľadnice" je lavička s operadlom. V ostatnej časti je bez operadla. V bezoperadlovej časti možno lavičku doplniť aj o stojan na bicykel.

Týmto riešením nabádame k vytvoreniu vlastnej fotografie, pohľadnice.

003 premostenie zona potoka stara tura vyhlad

Detail "rámu pohľadnice". Vo večerných hodinách ho možno podsvietiť. Vizualizácia

03 pôdorys1ku100 premostenie potok staráturá pavlecharchitekti

Pôdorys. Navrhované riešenie.

Viac sa o projekte zóny potoka dozviete v našom portfóliu a v blogu o sprístupnení potoka

Ďalším projektom pre mesto Stará Turá je dopravné detské ihrisko a pumptrack.

 

Autori: Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Mária Rakúsová

Návrh: 2019

Miesto: Stará Turá

 

 

logo velke