Knižnica v Starej Turej

Priestory Knižnice Kristíny Royovej sa nachádzajú v Dome kultúry Javorina na Starej Turej. Budova bola dostavaná v roku 1962 a prvky socialistického realizmu sa objavujú aj v interiéri. Stropy v hlavnej miestnosti a v detskom oddelení sú lemované fabiónmi a priestorom detského oddelenia prechádzajú výrazné stĺpy.

010 kniznica dk javorina stara tura oddelenie dospelí ozn pavlech architekti

Pohľad z novovytvorenej recepcie, z pracovného miesta knihovníčky. Vizualizácia pavlech architekti.

Priestor knižnice sme zväčšili odstránením dlhej chodbovej priečky a priečky miestnosti odbornej literatúry. Hlavný priestor knižnice zlúčil oddelenie beletrie a odbornej literatúry. Nástup do knižnice sa tým posunul a recepcia sa logicky umiestnila ku vchodu. Reorganizácia prevádzky umožnila zmenu radenia regálov priečne na okná. Takto sa vytvorili menšie sekcie regálov tvoriace presvetlené zálivy kopírujúce raster okien.

007 kniznica dk javorina stara tura oddelenie dospelí ozn pavlech architekti

Pohľad z detského oddelenia. Vizualizácia pavlech architekti.

Z boku recepcie pri vstupe je umiestnená polica na najčastejšie požičiavané knihy, je o 30cm vyššia ako pracovný stôl knihovníčky a poskytuje jej pracovné súkromie. Recepcia má dobrý výhľad na priestor knižnice a v jej nábytkovej zostave je obsiahnutá aj fyzická kartotéka.

Na stene pri vstupe bude zobrazené logo knižnice s graficky vyabstrahovanou podobizňou Kristíny Royovej. Celý priestor lemuje, pozdĺžne so stenou, zostava nových drevených regálov, ktoré sú o jednu policu vyššie ako ostatné. Priečne na ňu sú rozostavané pôvodné kovové regály, premaľované čiernou matnou farbou. Kolmo na okná sú radené drevené regály v overenom metrovom module. Medzi regálmi pri oknách sú umiestnené kresielka s malými konferenčnými stolčekmi.  Prvý drevený regál je venovaný časopisom a tlači, doplnený o zarážku na hrane pre vertikálne uloženie titulov. Vedľa časopisov, hneď pri recepcii je umiestnené dvojkreslo, ktoré môžu využiť čakajúci ľudia.

009 kniznica dk javorina stara tura oddelenie dospelí ozn pavlech architekti

Vytvorená nika s portrétom, vlastnoručným podpisom, citátom z diela, či zoznamom diel. Pre dostupnosť a kvalitu podkladov sme použili Agathu Christie a G.K. Chestertona. V realite to môže byť napríklad Milan Rúfus a J.C. Hronský. Spisovatelia sa po čase môžu aj obmieňať. Vizualizácia pavlech architekti.

V hlavnom priestore knižnice sú ešte dve dvojkreslá, akoby zasunuté do regálu, kde sú zachované iba dve horné police. Zo zadnej strany kresla, na rovnej ploche regálu je umiestnená grafika s podobizňou spisovateľa, jeho vlastnoručným podpisom a citátom. Táto nika pre kreslo je zhora pod policou podsvietená a vytvára príjemné zákutie na čítanie. Hlavný priestor knižnice je osvetlený v dvoch úrovniach, technickejšie osvetlenie zabezpečujú dlhé lišty s bodovými svietidlami. Tieto malé reflektory sú spolu s vodiacimi lištami prisadené ku stropu. Dizajn a atmosféru vnášajú do interiéru závesné obruče voľne umiestnené nad regálmi, prebiehajúce medzi jednotlivými zálivmi, čím rozohrávajú striktné delenie priestoru. Podlaha je riešená v ľahko údržbovom marmoleu svetlo-sivej farby.

008 kniznica dk javorina stara tura oddelenie dospelí ozn pavlech architekti

Vytvorená nika s portrétom, vlastnoručným podpisom, citátom z diela, či zoznamom diel. Pre dostupnosť a kvalitu podkladov sme použili Agathu Christie a G.K. Chestertona. V realite to môže byť napríklad Milan Rúfus a J.C. Hronský. Spisovatelia sa po čase môžu aj obmieňať. Vizualizácia pavlech architekti.

011 kniznica dk javorina stara tura oddelenie dospelí ozn pavlech architekti

Priestor knižnice sme zväčšili odstránením dlhej chodbovej priečky a priečky miestnosti odbornej literatúry. Hlavný priestor knižnice zlúčil oddelenie beletrie a odbornej literatúry. Nástup do knižnice sa tým posunul a recepcia sa logicky umiestnila ku vchodu. Reorganizácia prevádzky umožnila zmenu radenia regálov priečne na okná. Takto sa vytvorili menšie sekcie regálov tvoriace presvetlené zálivy kopírujúce raster okien. Vizualizácia pavlech architekti. 

012 kniznica dk javorina stara tura oddelenie dospelí ozn pavlech architekti

Pôvodné ocelové regále z oddelenia pre dospelých sme použili aj v novom návrhu. Mierne úpravy a nový čierny matný náter. Ostatné policové zostavy sú nové. Celý návrh je koncipovaný tak, aby bolo možné využiť existujúce drevené regále a v etapách ich zamieňať za nové. Vizualizácia pavlech architekti. 

013 kniznica dk javorina stara tura oddelenie dospelí ozn pavlech architekti

Návrh vstupnej časti a recepcie. Vizualizácia pavlech architekti. 

014 kniznica dk javorina stara tura oddelenie dospelí ozn pavlech architekti

Nový koncept umožnil priečne radenie policových zostáv, čo umožnilo uloľniť okná a priestor viac presletliť. Celkovo presvetleniu dopomáha aj výber farieb a materiálov. Vizualizácia pavlech architekti. 

015 kniznica dk javorina stara tura oddelenie dospelí ozn pavlech architekti

Detail riešenia policových regálov a niky so sedením. Vizualizácia pavlech architekti. 

V detskom oddelení ostalo radenie regálov na pôvodnom princípe. Umývadielko sa presunulo z priestoru beletrie do niky, ktorá vznikla odstránením skladu. Sklad sa uvažuje presunúť do vedľajšej miestnosti pri vstupe do knižnice. Umývadlová nika je obložená svetlým obkladom s farebnými špárami. Kolmo na ňu sa napája drevený regál na knihy. Na stene nad regálmi je grafika znázorňujúca knižné postavy, od hrdinov pre menších čitateľov po mladých dobrodruhov Julesa Verna.

001 kniznica dk javorina stara tura detske oddelenie ozn pavlech architekti

Návrh detského oddelenia. Vizualizácia pavlech architekti. 

Hmota schodíkov sa v detskom oddelení predĺžila až po okno, čím sa vytvorila "tribúnka" na sedenie. Touto zostavou prechádza stĺp a deti si môžu nájsť vlastné zákutia na pohodlné sedenie. Madlo pri schodíkoch je zafrézované do zadnej steny priliehajúceho regálu. Stena za sedením je zmäkčená farebnou textíliou v ktorej sú skladačkovo navešané podsedáky pre deti, horná časť steny bude venovaná výstavke detských prác. Podlaha z farebného marmolea je zmäkčená premiestniteľnými kruhovými kobercami, na ktoré si deti môžu posadať. Ďalšie sedenie zabezpečujú pufy (taburety), ktoré sa môžu podľa potreby poukladať do rôznych hravých zostáv. Pôvodné masívne radiátory sú nahradené užšími, ktoré sú okapotované plytkou policovou zostavou do úrovne parapetu. Táto policová zostava voľne prebehne poza stĺpy a napája sa na nábytkovú zostavu pracovného miesta knihovníčky. Osvetlenie je riešené rovnakým princípom ako v hlavnom priestore.

002 kniznica dk javorina stara tura detske oddelenie ozn pavlech architekti

Detské oddelenie s grafickým stvárnením steny - od "Janka Hraška až po kapitána Nema". Vizualizácia pavlech architekti. 

003 kniznica dk javorina stara tura detske oddelenie ozn pavlech architekti

Detské oddelenie. Vizualizácia pavlech architekti. 

Detská odborná literatúra sa premiestni do počítačovej miestnosti, kde ostanú iba dva počítače, jeden na vyhľadávanie literatúry, druhý s internetom na voľné využitie. Miestnosť je osvetlená zostavou líniových svetiel.

004 kniznica dk javorina stara tura detske oddelenie ozn pavlech architekti

Riešenie parapetu. Vizualizácia pavlech architekti. 

V novom koncepte sa uvažuje tiež s elektronickým informačným systémom. Fyzický katalóg tiež zostáva, je umiestnený u knihovníčky pri vstupe. Označovanie častí knižnice, jednotlivých modulov a jednotlivej literatúry je navrhnuté pomocou systému vkladacích tabuliek (medzi knihy v polici). Tieto tabuľky sú riešené dvojím spôsobom. Dôležitejšie a vačšie tabulky sú s vyfrézovaným písmom, doplňujúce a menšie tabulky sú s vytlačené.

005 kniznica dk javorina stara tura detske oddelenie ozn pavlech architekti

Detské oddelenie s grafickým stvárnením steny - od "Janka Hraška až po kapitána Nema". Vizualizácia pavlech architekti. 

Stena chodby vedúcej k cudzojazyčnej literatúre je využitá na vešiačiky pre deti, interaktívne prvky pre deti a doplnená vhodnou grafikou. V miestnosti cudzojazyčnej literatúry sme použili obdobný systém drevených regálov a pohodlného sedenia. Miestnosť nasvieti jedno obručové svietidlo, ktoré sa vhodne doplní bodovými reflektormi na vodiacej lište, ktorá umožňuje nasvietenie priestoru podľa potreby.

006 kniznica dk javorina stara tura počitač ozn pavlech architekti

Po schodíkoch prechádzame do ďalšieho oddelenia. Vizualizácia pavlech architekti. 

Celý návrh je koncipovaný tak, aby bolo možné využiť existujúce regále a v etapách ich zamieňať za nové. Možné je aj dodatočné zvýšenie kapacity pridaním regálov do cudzojazyčnej literatúry a doplnením čelných regálov v beletrii, či v detskom oddelení.

 

Autori: Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Mária Rakúsová

Spolupráca: Ing. Katarína Pavlíková, Bc. Daniela Hoang

Miesto: Dom kultúry Javorina, Stará Turá

Návrh: 2019

Realizácia: 2020

 

 

 

logo velke