Konverzia školy na administratívnu budovu

Zadaním architektonickej štúdie bola konverzia budovy bývalej školy v Starej Turej na administratívnu budovu. Prioritne má budova po rekonštrukcií slúžiť ako sídlo mestských organizácií - Technoturu, Lesoturu a Mestskej polície.

001 konverzia skoly na sidlo mestskych organizacii stara tura pavlech architekti viz

Pohľad z ulice Gen. M. R. Štefánika v Starej Turej, vizualizácia pavlech architekti.

016 konverzia skoly na sidlo mestskych organizacii stara tura pavlech architekti povodny stav

Pohľad z ulice Gen. M. R. Štefánika v Starej Turej, pôvodný stav.

Hlavným a základným bodom návrhu bolo efektívne využitie priestorov budovy bývalej strednej školy, hotelovej akadémie (predtým SPŠE - Stredná priemyselná škola elektrotechnická). Dôraz sa tiež kládol na efektivitívne využitie dostupných financií.

002 konverzia skoly na sidlo mestskych organizacii stara tura pavlech architekti viz

Pohľad z vtáčej perspektívy, vizualizácia pavlech architekti.

Nadviazali sme na úvahy a myšlienky zadávateľov a priestory budovy sme rozdelili nasledovne. Prvé nadzemné podlažie (prízemie) by slúžilo ako vstupné priestory, recepcia so zázemím a v samostatnej časti priestory mestskej polície. Polovica druhého nadzemného podlažia by patrila spoločnosti Lesotur. Zvyšné priestory, druhé krídlo, by bolo určené na prenájom. Na treťom podlaží by bolo sídlo Technoturu.003 konverzia skoly na sidlo mestskych organizacii stara tura pavlech architekti viz

Pohľad z vtáčej perspektívy, vizualizácia pavlech architekti.

005 konverzia skoly na sidlo mestskych organizacii stara tura pavlech architekti viz

Použitím jednoduchých, základných úprav a nového vstupu získala budova nový moderný vzhľad. Vizualizácia pavlech architekti.

Navrhli sme nový výraznejší vstup, ktorý upúta a navedie. Vymenili sme okná, zmenili sme tiež ich delenie, budovu sme zateplili, na južnej fasáde sme použili exteriérové žalúzie. Navrhli sme bielu zrnitú omietku. V medziokenných priestoroch a v zlome budovy je omietka s väčším zrnom, čo vytvára väčšiu plasticitu fasády. Použitím jednoduchých, základných úprav a nového vstupu získala budova nový moderný vzhľad.

006 konverzia skoly na sidlo mestskych organizacii stara tura pavlech architekti viz

Konštrukcia nového vstupu, vizualizácia pavlech architekti.

Novovytvorená konštrukcia vytvorí prestrešie hlavného vstupu do budovy, ale aj novovytvorený vstup Mestskej polície, určený pre verejnosť. Po vstupe hlavným vchodom sa dostávame cez zádverie so zakomponovanou interiérovou zeleňou do vstupnej haly s recepciou. Napravo, ukryté za dreveným obkladom, sa nachádza WC, TZB, sklady a zasadacia miestnosť slúžiaca predovšetkým zamestnancom Technoturu. Za recepciou, v mieste jedného z bočných vstupov, možno v budúcnosti, podľa potreby, umiestniť výťah. Schodisko sa nachádza v zlome budovy a je čiastočne vysunuté. Má zaujímavý tvar a je pekne doplnené o veľké okenné plochy. V schodiskovom priestore sme navrhli nové subtílne kovové zábradlie s bezpečnejším vertikálnym členením. Upravili sme tiež delenie veľkých okenných plôch.

004 konverzia skoly na sidlo mestskych organizacii stara tura pavlech architekti viz

Pohľad z dvora na severnú fasádu. Parkovanie pre zamestnancov. Vizualizácia pavlech architekti.

007 konverzia skoly na sidlo mestskych organizacii stara tura pavlech architekti viz

Mestská polícia - miestnosť mestského dispečingu. Možné riešenie interiéru. Vizualizácia pavlech architekti.

Priestory mestskej polície sme navrhli do časti bývalých šatní. Pôvodné pásové okná sme zväčšili a rozmermi prispôsobili oknám bývalých tried a kabinetov. V mieste prvého okna, od hlavného vstupu do budovy, vznikol nový vstup. Tento vstup mestskej polície je určený pre občanov a nadväzuje naň kancelária, kde možno uskutočniť príjem, vypočutie a zápis občana. Pôvodný bočný vstup do budovy z ulice Gen. M. R. Štefánika bude služobným vstupom mestských policajtov s vyhradeným parkovaním. Dvere prepájajúce mestskú políciu so vstupnou halou sú servisným vstupom, ktorý umožňuje komunikáciu s podateľňou, recepciou a ostatnými organizáciami v budove. Oba vstupy, služobný a servisný, sú prepojené chodbou, na ktorú nadväzujú ostatné priestory. Srdce nových priestorov mestskej polície tvorí miestnosť mestského dispečingu, ktorá v sebe spája viacero funkcií. Monitoring mesta a jeho okolia, bezpečnostné dáta, riešenie kalamitných situácií, koordinácia mechanizmov v teréne, atď. Miestnosť slúži súčasne ako zasadacia miestnosť a pracovné miesto pre stálu službu. Z miestnosti dispečingu sa vieme dostať do kancelárie náčelníka a aj do dennej miestnosti s kuchynkou. Na chodbu z opačnej strany nadväzujú toalety, šatňa, sprchy, posilňovňa, sklad a archív.

008 konverzia skoly na sidlo mestskych organizacii stara tura pavlech architekti viz

Mestská polícia - miestnosť mestského dispečingu. Možné riešenie interiéru. Vizualizácia pavlech architekti.

Interiér haly na druhom podlaží je navrhnutý v duchu lesa - navádza na vstup do spoločnosti Lesotur, ktorá spravuje mestské lesy. Lesotur sa nachádza v krídle naľavo od schodiska. Je prístupný vlastným samostatným vstupom s elektronickým uzamykacím systémom. Napravo sa nachádzajú voľné kancelárie na prenájom so samostatnou hygienou a zázemím (tiež prístupné samostatným vstupom s elektronickým uzamykacím systémom). Prenajímateľné priestory sú variabilné, dajú sa zariadiť ako priestranný open office, či samostatné kancelárie - vytvorené pridaním priečky v rastri okien.009 konverzia skoly na sidlo mestskych organizacii stara tura pavlech architekti viz

Vstupná hala pred vstupom do spoločnosti Lesotur. Možné riešenie interiéru. Vizualizácia pavlech architekti.

Všetky kancelárie Lesoturu - kancelária riaditeľa, ekonómky, predajcu dreva a odborného lesného hospodára, sú na severnej strane. Z južnej strany sa v tesnej blízkosti budovy nachádza susedný jednopodlažný objekt reštaurácie. Na tejto strane sa nachádza kuchynka, šatňa, hygiena a zasadacia miestnosť. Pôvodnú širokú chodbu sme zúžili na potrebnú šírku nábytkovými zostavami a vytvorili sme tak dostatok úložného priestoru napríklad pre archív. Z kancelárie riaditeľa a aj z chodby je možný výstup do exteriéru a na terasu, ktorá bude vybudovaná v svahu spolu s náučným chodníkom obsahujúcim rôzne stromy a dreviny.

010 konverzia skoly na sidlo mestskych organizacii stara tura pavlech architekti viz

Vstupná hala pred vstupom do spoločnosti Lesotur. Možné riešenie interiéru. Vizualizácia pavlech architekti.

011 konverzia skoly na sidlo mestskych organizacii stara tura pavlech architekti viz

Vstupná hala pred vstupom do spoločnosti Lesotur. Možné riešenie interiéru. Vizualizácia pavlech architekti.

Priestory Technoturu zaberajú celé tretie podlažie. Pre Technotur bolo potrebné vytvoriť samostatný uzamykateľný vstup, čo čiastočne ovplyvnilo dispozíciu tohto podlažia. Schodisko sme uzavreli sklenenou priečkou so vstupnými dverami s elektronickým uzamykacím systémom. Kancelárie sa nachádzajú prevažne na južnej strane, okrem kancelárie riaditeľa a sekretariátu, tie sú na severnej strane.

012 konverzia skoly na sidlo mestskych organizacii stara tura pavlech architekti viz

Zasadacia miestnosť spoločnosti Technotur. Možné riešenie interiéru. Vizualizácia pavlech architekti.

013 konverzia skoly na sidlo mestskych organizacii stara tura pavlech architekti viz

Zasadacia miestnosť spoločnosti Technotur. Možné riešenie interiéru. Vizualizácia pavlech architekti.

Veľká zasadacia miestnosť môže okrem základnej funkcie poslúžiť aj ako rokovacia miestnosť riaditeľa, preto je s jeho kanceláriou prepojená. Vedľa sekretariátu sa nachádza kuchynka, následne archív. Zaujímavým priestorom je kancelária technického námestníka, ktorá sa nachádza oproti vstupu, v zlome budovy. Zázemie a hygiena zostali na pôvodnom mieste, doplnené sú o samostatnú miestnostnosť upratovačky, šatne, skladu a serverovne.

014 konverzia skoly na sidlo mestskych organizacii stara tura pavlech architekti viz

Vstupné priestory, recepcia. Možné riešenie interiéru. Vizualizácia pavlech architekti.

015 konverzia skoly na sidlo mestskych organizacii stara tura pavlech architekti viz

Vstupné priestory, recepcia. Možné riešenie interiéru. Vizualizácia pavlech architekti.

 

Autori: Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Mária Rakúsová, Ing. Katarína Pavlíková, Bc. Daniela Hoang

Návrh: 2019

Realizácia: 2019 - 2020

Miesto: Ul. Gen.M.R.Štefánika v Starej Turej, okr. Nové Mesto nad Váhom

 

 

logo velke