Prístavba haly SLM

V minulom roku sme navrhli a projektovali prístavbu k hale Slovenskej legálnej metrológií v Bratislave.

Po dlhom procese schvaľovania sa konečne začne s realizáciou. O procese schvaľovania, komunikácie s úradom a zbytočnej birokracií by mohla s kľudom vzniknúť séria blogov - do jedného by sme sa nevpratali. :)

Pred písaním o realizácií samotnej by som sa predsa ešte rád vrátil k návrhu a v skratke odpísl proces a myšlienku.

Návrh, teda architektonickú štúdiu prístavby haly SLM nájtete tu.

0000 slovenska legalna metrologia pavilon sklad pavlech architekti

Hlavnou požiadavkou v zadaní štúdie bol návrh objektu, ktorý prestreší sústavu čerpadiel súvisiacu s technológiou vo vnútri pôvodnej haly. Čerpadlá sa už do haly nezmestili. Provizorne sa zrealizovala drevená búda.

Prvotnou myšlienkou investora bolo riešiť prístavbu ako prezentačný pavilón s priznanými čerpadlami, veľkými sklenenými plochami. Pavilón by slúžil na výstavné a prezentačné účely, rôzne akcie.

S touto myšlienkou sme návrh začínali. Neskôr sme výstavnú, prezentačnú funkciu potlačili a podla potreby sme uprednostnili viac skladovú funkciu. Zámer klienta vytvoriť odvážnejšiu, expresívnejšiu architektúru zostal zachovaný.

Inšpirovali sme sa logom Slovenskej legálnej metrológie, ktoré tvorí prierez etalónom metra.

000 slovenska legalna metrologia pavilon sklad pavlech architekti

Jedna s prvých vývojových škíc. Neskôr sme pomer skla na fasáde znížili a ptístavbu sme od pôvodného objektu odlíšili zmenou materiálu. Farbu sme navrhli podobnú, rozdiel bol iba v tom, že pôvodná budova zostala v omietke a prístavba je navrhnutá z panelov AVG. Ich povrh tvoria profilované krycie plechy.

001 slm podunajske biskupice pavlech architekti

Schéma konštrukcie - nosné rámy. V projektovej dokumentácií sa ich počet znížil na tri rámy.

002 slm podunajske biskupice pavlech architekti

003 slm podunajske biskupice pavlech architekti

Nosná konštrukcia a fasáda s termoizolačných panelov AVG.

004 slm podunajske biskupice pavlech architekti

V mieste zalomenia sme navrhli pásové okno po celej dĺžke haly. 

005 slm podunajske biskupice pavlech architekti

Kombináciou svetlých panelov ("zašpinená biela") s prevažujúcimi tmavými a sklom sme docielili vyabstrahované logo spoločnosti. Náš zámer bol taký, že "...kto ho chce uvidieť ho uvidí, kto nie, ten nie...".

Nechceli sme aby boli čelné fasády opečiatkované logo, ale náznak nám vyhovoval.

006 slm podunajske biskupice pavlech architekti

Takmer finálna schéma konceptu prístavby.

007 slm podunajske biskupice pavlech architekti

Čelá prístavby sa od pásového okna otvárajú ako veľké brány. V bielej ploche sú tiež samostatné dvere pre pracovníkov.

009 slm podunajske biskupice pavlech architekti

Logo a nápis SLM sme nakoniec navrhli vo farbe svetlých panelov, v "zašpinenej bielej". Finálny návrh a vizualizácie si môžete pozrieť v našom portfóliu.

010 slovenska legalna metrologia pavilon sklad pavlech architekti

Priečny rez - súčasť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (v realizačnej podrobnosti). Spolupracovali sme so statikmi z PROJEKTSTUDIO.

011 slovenska legalna metrologia pavilon sklad pavlech architekti

Finálna vizualizácia - pohľad z dvora.

Finálne vizualizácie si môžete pozrieť tu.

V nasledujúcom blogu Vám ukážeme zábery z realizácie. 

 

text: Marek Pavlech

Návrh a projekt: pavlech architekti

statika: Projektstudio

 

logo velke