Kostol v Lozorne s odstupom jedného roku.

Prešlo už vyše roka od posledných prác a úprav architektonickej štúdie prístavby a štúdie obnovy kostola sv. Kataríny v Lozorne. Sú to vlastne dve štúdie, ktoré spolu súvisia a nadväzujú na seba. S odstupom času môžme celý proces zosumarizovať.

Od výhry v súťaži, cez ústupky a úpravy návrhov, až po ukočenie spolupráce.

000 pristavba kostol lozorno pavlech architekti povodny stav

Pôvodný stav. Časť kostola, kde sa mala napojiť prístavba. Existujúce parkovisko malo zostať zachované. Zdroj: súkromné foto

Oslovení sme boli začiatkom leta 2018 miestnym pánom farárom s ponukou zapojenia sa do architektonickej štúdie prístavby a celkovej obnovy kostola. Zadaním architektonickej súťaže bola prístavba sakristie s obnovou interiéru r.k. kostola sv. Kataríny v Lozorne. V prístavbe mali byť okrem sakristie aj priestory pre toalety, malú spoločenskú miestnosť s kuchynkou a sklad slúžiaci prevažne pre potreby upratovania kostola.

Súťaže sa podľa našich informácií zúčastnil štyri architektonické ateliére.

001 pristavba kostol lozorno pavlech architekti

Náš návrh prístavby ku kostolu. Viac sa o návrhu dočítate tu. Súťažný návrh, leto 2018

Súťažný návrh (prístavba a obnova interiéru kostola) sme odovzdali začiatkom jesene 2018. O pár týždňov nás milo prekvapila správa, že sme v súťaži uspeli. Nečakali sme to. 

Neskôr prebehli prvé stretnutia na bratislavskej arcidiecéze, zatiaľ bez našej účasti. Dopadli vtedy vraj dobre.

002 pristavba kostol lozorno pavlech architekti

Vizualizácia prístavby. Súťažný návrh, leto 2018

003 pristavba kostol lozorno pavlech architekti podorys

Prístavba ku kostolu spolu s obnovou interiéru, Súťažný návrh, leto 2018

004 kaplnka pristavba kostol lozorno pavlech architekti interier

005 kaplnka pristavba kostol lozorno pavlech architekti tma

Súčasťou prístavby bola aj kaplnka zakončená apsidou, Súťažný návrh, leto 2018

006 obnova kostola lozorno pavlech architekti

Pôvodný stav interiéru kostola, leto 2018, zdroj: súkromné foto

007 obnova kostola sv.katariny lozorno pavlech architekti

Interiér po obnove. Súťažný návrh, leto 2018

008 obnova kostola sv.katariny lozorno pavlech architekti

Interiér po obnove. Súťažný návrh, leto 2018

Nasledovala obhajoba pred komisiou pre sakrálnu architektúru. Prekvapili nás poznámky dvoch členov komisie, dvoch architektov.

"Prečo nie zaujimavejší a členitejší tvar prístavby?". Opýtal sa jeden architekt kresliac si kruh prelínajúci sa s trojuhplníkom. Jednoducho ak nemáte priestor, pozemok, veľa toho nevymyslíte. Navyše postmoderna "nie je moja šialka kávy" a podľa mňa by sa tam nehodila.

Spomeniem ešte poznámky, že biela farba, farebnosť celkovo je - "je to teraz módne", nie je to sakrálna farebnosť, atď. Nesúhlasím. Podľa mňa nie je čistejšej a posvätnejšej farby ako je biela. Panenská, anjelská biela, svetlo zmŕtvychvstania, atď. Príklady z histórie napríklad priečelie baziliky Santa Croce vo Florencií, alebo novostavby a rekonštrukcie kláštora Nový Dr, alebo oceňovaný kostol sv. Václava v Sazovicích. U nás treba spomenúť rekonštrukciu, obnovu kostola Panny Márie Snežnej na Kalvárii.

Keď som argumentoval kláštorom v Novom Dvore od architekta Johna Pawson-a, ten nepoznali.

Nebudem sa v tom viac vrtať. Boli tam vtedy naozaj prekvapujúce postrehy, poznámky. Hlavne od architektov. Tomu som nerozumel.

Každopádne mali sme návrh upraviť, aby bola hmota prístavby viac tektonická, členitá, odsadená od lode kostola.

009 kostol Lozorno prístavba zmena pavlecharchitekti

010 kostol Lozorno prístavba zmena pavlecharchitekti

Ako som už spomenul, na to aby sme sa "odlepili" od lode kostola nebol priestor, pozemok bol úzky. Popracovali sme na hmote, malé úpravy sa podarili a myslím, že upravená hmota po prezentácii je tá najlepšia. Odsadili sme prístavbu aspoň opticky, malými štrbinami a členitosť sme zvýraznili zasunutými vstupmi a zmenou polohy vstupu do sakristie. Upravili sme aj nedostatky tvaru apsidy.

011 zmena pristavby kostol lozorno pavlech architekti 

013 zmena pristavby kostol lozorno pavlech architekti

014 zmena pristavby kostol lozorno pavlech architekti

Tvar je čistý, jednoduchý, súčasný. Súčasný, ale vychádzajúci z tradície.

015 zmena pristavby kostol lozorno pavlech architekti

Stretávali sme sa s reakciami kladnými, ale aj zápornými. Jedným z argumentov bol aj ten, že novotvar ku kostolu nepasuje. Keď sa pozriete na Dóm sv. Martina z Kapitulskej ulice, má z boku pristavanú barokovú kaplnku. Dnes to už vnímame ako celok. Obe historické. V dobe vzniku to musel byť veľký kontrast. Barok s gotikou je zrejme väčší kontrast ako súčasná architektúra s architektúrou začiatku dvadsiateho storočia. Len to tak teraz nevnímame.

016 zmena pristavby kostol lozorno pavlech architekti

Upravená hmota príspavby, úprava súťažného návrhu 02/2019, 3D náhľady, pavlech architekti

006 obnova kostola lozorno zmena studie pavlech architekti upravena zm

Upravená dispozícia kostola, podľa požiadaviek pána farára, úprava súťažného návrhu 02/2019, pavlech architekti

Súčane s upravenou hmotou prístavby sme podľa požiadaviek pána farára mali upraviť aj dispozíciu kostola. Zmene sme nerozumeli. Vieme čo chcel dosiahnuť zmenou umiestnenia bočných oltárov, kríža a nového baptistéria, ale v tejto šírke a type kostola na to nebol priestor. Tým myslím zmenu polohy bočných oltárov. Bola to, podľa nás, zbytočná a "nasilu" zmena.

Odovzdali sme teda druhý krát. Už sme ho osobne neboli odprezentovať.

Prišla odpoveď. Vraj nedostatočné. 

Vypracovali sme teda podľa zmenených požiadaviek nový tretí variant. Malo to byť už bez kaplnky.

Bolo nám to ľúto. Práca nás postupne prestávala baviť. Nadšenie opadalo.

017 zmena prístavby bez kaplnky lozorno pavlech architekti

018 zmena arch pristavby kostol lozorno pavlech architekti 03 2019

019 zmena arch pristavby kostol lozorno pavlech architekti 03 2019

020 zmena arch pristavby kostol lozorno pavlech architekti 03 2019

Spravili sme teda jednoduchú prístavbu, dali sme jej aj strechu, ktorá mnohým predtým chýbala. Okná prístavby, aj strešné, sme osadili na os okien kostola. Vstupy, jeden do sakristie, jeden bočný do kostola, sme zapustili.

Robili sme ústupky. Neboli sme nadšení zo zmenenej dispozície a zmeny polohy bočných oltárov, ani z oklieštenej prístavby.

Bolo to ale pre nás ešte prijateľné.

Nevyhovovalo nakoniec ani to tretie. Zablokovali sme sa v patovej situácií, komisia vyžadovala zmeny, my sme ich v takej miere, ako boli vyžadované, nedokázali zrealizovať. Pán farár chcel čo najrýchlejšie realizovať, najlepšie ešte v ten rok. Kedže sme sa nikam neposúvali, spolupráca bola pánom farárom ukončená.

Zaujímalo by ma na základe čoho sme tú súťaž vtedy vyhrali...

012 zmena pristavby kostol lozorno pavlech architekti

Z celého procesu je podľa mňa práve táto verzia prístavby svojimi proporciami tá najlepšia. Úprava súťažného návrhu 2/2019

Je to tak ako to má (malo) byť. Bola to veľká škola. Veľké skúsenosti.

Návrh nás, všetkých štyroch, veľmi bavil. 

Sakrálnej architektúre by som sa rád venoval...

 

Odporúčam pozrieť _ Design s duší - Osobitý pohled na sakrální stavby a umění oceňovaného českého architekta Marka J. Štěpána

Mojím favoritom zostáva John Pawson a Opatství Nový Dvůr , Space of Silence - Novy Dvur Trappists

 

MP 

 

 

 

logo velke