Google+

pavlech architekti

Sme architektonický ateliér.
Navrhujeme architektúru, interiér a urbanizmus.
Najradšej komplexne - architektúru súčasne s interiérom a exteriérom.
Sídlime v Bratislave, ale navrhujeme, projektujeme a realizujeme po celom Slovensku.

 

Ing. arch. Marek Pavlech

autorizovaný architekt SKA (2016)
architekt, Fakulta architektúry STU 
v Bratislave (2012)

Ing. Katarína Pavlíková

projektant, Stavebná fakulta STU 
v Bratislave (2018)

Ing. arch. Mária Rakúsová

architekt, Fakulta architektúry STU  
v Bratislave (2017)

Bc. Daniela Uková

Fakulta architektúry STU  
v Bratislave (študent)

Ing. arch. Zuzana Patrášová

architekt, Fakulta architektúry STU 
v Bratislave (2013)(materská dovolenka)