Google+
pavlech architekti Plánovaný open-space bolo treba logicky rozdeliť na oddelenia. Toto sme vyriešili vložením kontajnera, kubusu do stredu priestoru. Pri navrhu sa vždy snažíme, aby jeden prvok mal viacero funkcií, "jedna vec, ktorá vyrieši všetko". Tu sa to podarilo uplatn

Administratívne priestory Sensus Slovensko a.s., Stará Turá

Autor Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Marek Abramovič, Ing.arch. Tomáš Abramovič
Spoluautor
Miesto Stará Turá
Úžitková plocha cca 360m2
Realizácia 2018
Charakter Návrh interiéru
  • 10/2017
  • Interiér
  • Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Marek Abramovič, Ing.arch. Tomáš Abramovič
  • Stará Turá

Zadaním architektonickej štúdie interiéru pre spoločnosť Sensus Slovensko a.s., pobočku v Starej Turej bola konverzia skladových priestorov na administratívne priestory. Spoločnosť Sensus, s pobočkou na Starej Turej, ktorá sídli v priemyselnom areáli Chirana, sa zaoberá vodomernou technikou.

Riešené priestory sa nachádzajú v budove postavenej v povojnovom období. Boli navrhnuté a doposiaľ slúžili ako výrobné haly a sklady. Priznané nosníky, skelet, inštalácie a obrovské svetlíky, ktoré výrobe a robotníkom dodávali prirodzené osvetlenie...

Zadaním vedenia spoločnosti bolo, aby novonavrhované priestory obsahovali open-space s viacerými oddeleniami, zasadaciu miestnosť a prezentačnú (veľkú zasadaciu) miestnosť.
V časti, v ktorej sa administratíva spoločnosti nachádza dnes, a ktorá priamo susedí s riešenými skladmi, poňali pred rokmi konverziu a rekonštrukciu priestorov tak, že znížili svetlú výšku priestorov pomocou podhľadov. 

My sme od začiatku návrhu vsadili na jednu kartu a to otvorený variant, ktorý naplno využíva prirodzené osvetlenie cez obrovské halové svetlíky. Vedenie spoločnosti toto riešenie oslovilo.

Samotný priestor je svojou tektonikou zaujímavy. Bolo treba preto návrh novej funkcie urobiť citlivo, doplniť ho, podčiarknuť, nie zapratať, "zahlušiť". 

Plánovaný open-space bolo treba logicky rozdeliť na oddelenia. Toto sme vyriešili vložením kontajnera, kubusu do stredu priestoru. Pri navrhu sa vždy snažíme, aby jeden prvok mal viacero funkcií, "jedna vec, ktorá vyrieši všetko". Tu sa to podarilo uplatniť. Kubus, alebo ak chcete, kontajner obsahuje menšiu zasadaciu miestnosť, kuchynku, úložné priestory, recepciu, navyše veľký priestor rozdeluje na menšie, vytvára väčšie súkromie, je možné cez neho prechádzať, obchádzať ho. Je to dominantný prvok celého návrhu. Obal kubusu sme navrhli z čierneho matného trapézového plechu, ktorý dopĺňa dubové drevo.

Ďalším výrazným prvkom je vytvorenie nového reprezentatívnejšieho vstupu. Starý vstup navrhujeme ponechať a slúžiť bude hlavne zamestnancom jednej časti administratívy a zametnancom výroby. Nový vstup, ktorý bude slúžiť hlavne návštevám a klientom (a časti zamestnancov), je jednoduchý. Obsahuje zádverie a je tvorený oceľovou konštrukciou, v kombinácií so zasklením. V zádverí sa nachádza zelená vegetačná stena. 

Po prechode zádverím sa dostávame do otvoreného priestoru, ktorý je delený spomínaným kubusom. Napravo sa nachádzajú tri kresielka. Nad nimi, na stene je dominantné logo spoločnosti. Následne sa dostávame k recepcií, vedľa ktorej sa nacháza dizajnový stôl so štyrmi kresielkami. V pozadí tohto recepčného sedenia, ktoré spolu s kresielkami pod logom, môže slúžiť ako "čakáreň" pred dohodnutím stretnutím, ale aj ako miesto, kde sa stretnutie uskutoční, sme navrhli druhú vegetačnú stenu. Táto stena popri estetike a dizajne oddeluje túto časť od "kútika" určeného pre kopírovanie a tlač.

Prezentačná miestnosť bude slúžiť hlavne pre školenia a prezentáciu odberateľov a klientov. Podľa potreby sa môže premeniť na veľkú zasadaciu miestnosť. V prezentačnej (alebo veľkej zasadacej) miestnosti sme navrhli stenu, ktorá je viditeľná už od repecie. Veľké drevené platne obkladu sú perforované podľa motívu mapy sveta s tým, že miesta kde má spoločnosť zastúpenie sú podsvietené. Tým sa vytvára zaujímavá hra svetla a tieňa, v kombinácií s príjemnou štruktúrou dreva. Túto stenu dopĺňa nízka skrinka s vitrínou, kde možno odprezentovať historické vodomery z čias zakladateľa závodu na výrobu vodomerov a plynomerov v Starej Turej. 

Pred prezentačnou miestnosťou, kde po zrušení malej kuchynky a skladu, vznikol koridor, veľka chodba, prepájajúca "starú" časť administratívnych priestorov s novými, sme navrhli policové zostavy s vitrínovými časťami, kde možno dobre odprezentovať najnovšie produkty, ale aj historické veterány vodomernej techniky. Tieto zostavy, ktoré navrhujeme skonštruovať z tenkých vodárenských trubiek v kombinácií so sklenenými a drevenými časťami, budú zároveň slúžiť ako predel koridoru a optické zakrytie vstupu do kancelárie riaditeľa. Kancelária riaditeľa sa rozšírením administratívnych priestorov dostala do centra diania...