Google+
pavlech architekti Zadaním overovacej štúdie bolo navrhnúť na úzkom pozemku, po rodinnom dome, malopodlažné bytové domy s malometrážnymi bytmi. Zároveň bolo treba preveriť, či zadaný podnikateľský zámer je vôbec uskutočniteľný.

Bývanie v záhrade

Autor Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Michal Paulišin
Spoluautor Ing. Peter Bodnár
Miesto Trenčín, m.č.: Trenčianske Biskupice
Úžitková plocha
Realizácia 2017
Charakter novostavba
  • 2015
  • Architektúra
  • Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Michal Paulišin
  • Trenčín, m.č.: Trenčianske Biskupice

Zadaním overovacej štúdie bolo navrhnúť na úzkom pozemku, po rodinnom dome, malopodlažné bytové domy s malometrážnymi bytmi. Zároveň bolo treba preveriť, či zadaný podnikateľský zámer je vôbec uskutočniteľný. Riešený pozemok sa nachádza v Trenčianskych Biskupiciach. Táto, pôvodne dedina, je už dlhšie obdobie súčasťou trenčína ako jeho mestská časť. Pozemok je "klasický dedinský", čiže dlhý a úzky. Zo severovýchodu je pozemok prístupný z Biskupickej ulice. Zo severozápadu a juhovýchodu susedí s pôvodnými rodinnými domami a z juhozápadnej strany susedí so záhradou rodinného domu z opačnej ulice. V územnom pláne je táto oblasť vyhradená pre rodinné domy a malopodlažné bytové domy. Počas procesu navrhovania konceptu sme vytvorili viacero zaujímavých riešení. Výsledné riešenie je akýmsi kompromisom medzi požiadavkami investora a naším riešením. Zo strany ulice sme navrhli objekt, ktorý dopĺňa štruktúru rodinných domov. Je to objekt, ktorý v prvom podlaží obsahuje tri garáže a vchod do mezonetového bytu, ateliéru. Tento byt, resp. ateliér je z prevažnej časti podkrovný. Ďalšou časťou sú kryté stojiská alebo garáže so skladovacím priestorom. Objekt garáží je zastrešený extenzívnou vegetačnou strechou a zadná fasáda je doplnená vegetačnou stenou. Toto riešenie dopĺňa potrebnú plochu pre dosiahnutie požadovaného indexu zelene. Garáže sú spojené s predným domom a s jedným z malopodlažných bytových domov. Dotýkajú sa, ale každý tvorí samostatný celok. Jadrom a podstatou celého zámeru sú dva identické bytové domy radené za sebou, v zadnej časti pozemku. Každý pozostáva zo štyroch dvojizbových bytov a jedného podkrovného trojizbového bytu so sedlovou strechou. Objekty sú orientované pozdlžnými stenami na sever-juh...