Google+
pavlech architekti Témou a hlavným zámerom kaviarne Republika je navodenie atmosféry Medzivojnového obdobia a vyjadrenie pocty šikovným krajanom pôsobiacim v období prvej Československej republiky.

café Republika, Žilina

Autor Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Zuzana Patrášová
Spoluautor
Miesto Ul. Jozefa Vuruma, Žilina
Úžitková plocha 120 m2
Realizácia 2017
Charakter Návrh interiéru
  • 2017
  • Interiér
  • Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Zuzana Patrášová
  • Ul. Jozefa Vuruma, Žilina

Témou a hlavným zámerom kaviarne Republika je navodenie atmosféry Medzivojnového obdobia a vyjadrenie pocty šikovným krajanom pôsobiacim v období prvej Československej republiky.

V tejto dobe mal náš svet nádych avantgardy. Doznievala stredoeurópska secesia, nastupovali avantgardné smery - začiatok fukcionalizmu a napríklad aj kubizmu.

"jedine v Čechách a na Slovensku sa stal kubizmus tzv. Národným architektonickým slohom 1. ČSR."

Pri navrhovaní interiéru kaviarne sme kombinovali staršie, dobové prvky s novými prvkami. Inšpirovali sme sa týmto dynamickým obdobím. "nastupovalo nové, výrazne odlišné od predchádzajúceho, ale doznievalo prirodzene aj to staré..."

 

Kontrast medzi "starým" a "novým" sme zámerne prehĺbili. Použili sme aj materiály netypické pre danú dobu. Tento výrazný kontrast sme následne tlmili farebnosťou, ktorá je viac-menej monochromatická, kombinovaná s tmavým orechovým drevom a farebnými akcentmi.

Kaviareň nemala byť replikou kaviarní z Medzivojnového obdobia, ale kaviarňou, ktorá sa odvoláva na dané obdobie, navodzuje podobnú atmosféru, ale je to kaviareň súčasná.

Hlavným motívom kaviarne Republika je "Republika dobrých nápadov". Je venovaná hlavne priekopníkom tej doby, vedcom, vynálezcom, architektom, umelcom, podnikateľom a dobe ako takej.

Objekt, v ktorom je kaviareň situovaná,  ako aj samotný priestor kaviarne nás od začiatku nadchol.

Budova je navrhnutá vo funkcionalistickom štýle. Priestor môžeme rozdeliť na dva hlavné celky. Prízemie a priestor na poschodí. Tieto dva priestory sú ale prepojené.

 

Vysoký strop v spodnom podlaží nám umožnil umiestniť rozmerné stropné svietidlo - náznakové lietadlo Caproni  M.R.Štefánika.

Zaujímavosťou kaviarne v jej spodnej časti je riešenie baru a sedenia v okne s použitím plotových tehlových tvaroviek nastriekaných na bielo.

Navrhnutá knižnica v sebe spája tri funkcie - priestor pre knihy, sedenie pre freelancer-ov a ako zábradlie k schodisku.

Dominantný klavír, pol-krídlo, sme umiestnili na podlažie tak, aby bolo dobre vnímateľné z každej strany kaviarne.

Stenu, tiahnucu sa takmer celou dispozíciou a začínajúcu hneď pri vstupe do kaviarne, sme vyzdobili vyabstrahovanou kolážou grafickej maľby.  Vytvorili sme tým akúsi "náučnú tabuľu".

Na stene sú vyobrazení významní  umelci a inovátori ako Stodola, Štefánik, Bahýľ, Banič, Baťa, alebo Jurkovič...

Vyobrazené sú tu, spolu s nimi, ich vynálezy, diela, myšlienky.

V chodbe  vedúcej pozdĺž tematickej steny je perforáciou a následným podsvietením podhľadu vyobrazená Francúzska Polynézia so svojim súostrovím Tahiti, kde ako hvezdár pôsobil  M.R.Štefánik.

V tomto duchu sme pokračovali aj pri návrhu reliéfnej steny umiestnenej za lavicovým sedením. Výškovou hrou drevených hranolov je stvárnená mapa 1. ČSR.

 

Viac sa o kaviarni dozviete na stránkach kávičkári.sk, startitup.sk, archinfoCafé Republika a na sociálnych sieťach kaviarne, alebo nášho ateliéru.