Google+
pavlech architekti Drevenú konštrukciu pergoly nad terasou sme navrhli tak, aby takto vzniknutý priestor, poskytoval mladej rodine nielen úkryt pred slnkom a dažďom, ale aj príjemne strávenú poobednú siestu v hojdacej sieti.

Exteriér rodinného domu v Borinke

Autor Ing.arch. Marek Pavlech
Spoluautor Ing.arch.Michal Paulišin
Miesto Borinka, okr.Malacky
Úžitková plocha 62m2
Realizácia 2015
Charakter exteriér rodinného domu
  • 2015
  • Exteriér
  • Ing.arch. Marek Pavlech
  • Borinka, okr.Malacky

Naším zadaním bolo k už postavenému rodinnému domu, na ktorého návrhu a projekcií sme sa podielali, navrhnúť hlavne terasu, pergolu a prestrešenie nad vstupom. Naším zámerom bolo aby výsledný návrh architektúru rodinného domu nepotláčal, ale zvýrazňoval. Drevenú konštrukciu pergoly nad terasou sme navrhli tak, aby takto vzniknutý priestor, poskytoval mladej rodine nielen úkryt pred slnkom a dažďom, ale aj príjemne strávenú poobednú siestu v hojdacej sieti. Pergola je rozdelená na štyri polia. Dve, ktoré sú priamo nad drevenou terasou, sú prestrešené čírym, plným lexanom. Ten je kotvený do oceľového roštu, ktorý prenáša zaťaženie do drevenej konštrukcie pergoly. Pod konštrukciou s lexanom sú sťahovateľné textilné plachty, chrániace terasu i dom pred nadmerným slnkom. Ďalšie dve polia sú bez lexanu, len so sťahovateľnými plachtami. V poslednom poli sme umiestnili hojdaciu sieť. Prestrešenie nad vstupom sme riešili podobne, ale bez plachiet. Zakomponovali sme tu ťahavú zeleň...