Google+
pavlech architekti Navrhovaný areál bude v budúcnosti slúžiť športovcom, príslušným zväzom rýchlostnej kanoistiky a veslovania, organizovaniu vrcholových pretekov a podujatí, ale taktiež voľnočasovým aktivitám.

Národné centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania

Autor Ing.arch. Juraj Fecanin, Ing.arch. Zolo Czovek, Ing.arch. Henry Kupec, Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Michal Paulišin
Spoluautor HeyGrey studio (vizualizácie)
Miesto Jarovce - Zemník, Bratislava
Úžitková plocha 6916 m2
Realizácia 2016 / 2018
Charakter novostavba
  • 2014 / 2015
  • Architektúra
  • Ing.arch. Juraj Fecanin, Ing.arch. Zolo Czovek, Ing.arch. Henry Kupec, Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Michal Paulišin
  • Jarovce - Zemník, Bratislava

Architektonická štúdia Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania priamo naväzuje na predchádzajúcu urbanistickú štúdiu, ktorá bola podkladom pre  súčasne platný územný plán. Tento areál bude slúžiť hlavne športovým zväzom rýchlostnej kanoistiky a veslovania, organizovaniu vrcholových pretekov, ako aj súvisiacich športovo-rekreačných podujatí pre širokú verejnosť. Okrem toho, že toto územie má slúžiť prednostne kanoistom a veslárom, poskytuje tiež dostatok potenciálu aj pre iné voľnočasové aktivity. Areál obsahuje hlavný cieľový objekt, zväzový klub rýchlostnej kanoistiky s ubytovaním a reštauráciou, zväzový klub veslovania a doplnkové objekty (hangáre pre lode a hosťujúce tímy pretekárov, športová hala, tenisové kurty, atd.)

viac info:

bratislava yimby , aktuality.sk , refresher.sk