Google+
pavlech architekti Priestor knižnice sme zväčšili odstránením dlhej chodbovej priečky a priečky miestnosti odbornej literatúry. Hlavný priestor knižnice zlúčil oddelenie beletrie a odbornej literatúry. Nástup do knižnice sa tým posunul a recepcia sa logicky umiestnila ku v

Návrh interiéru knižnice v Starej Turej

Autor Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Mária Rakúsová
Spoluautor Ing. Katarína Pavlíková, Bc. Daniela Hoang
Miesto Stará Turá
Úžitková plocha 220 m2
Realizácia 2020
Charakter návrh interiéru, rekonštrukcia
  • 2019
  • Interiér
  • Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Mária Rakúsová
  • Stará Turá

Priestor knižnice sme zväčšili odstránením dlhej chodbovej priečky a priečky miestnosti odbornej literatúry. Hlavný priestor knižnice zlúčil oddelenie beletrie a odbornej literatúry.  Nástup do knižnice sa tým posunul a recepcia sa logicky umiestnila ku vchodu. Reorganizácia prevádzky umožnila zmenu radenia regálov priečne na okná. Takto sa vytvorili menšie sekcie regálov tvoriace presvetlené zálivy kopírujúce raster okien.

Viac sa o projekte dočítate v našom blogu.