Google+
pavlech architekti Interiér kostola sme očistili od nánosov, nepotrebných dekorácií, menej hodnotných malieb a drevených obkladov. Zdvihli sme niveletu podlahy kvôli podlahovému vykurovaniu, navrhli sme nové schodisko na chórus, a v zadnej časti kostola sme pod chórusom vyt

Obnova r.k. kostola sv. Kataríny v Lozorne

Autor Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Mária Rakúsová, Bc. Daniela Uková
Spoluautor Ing. Katarína Pavlíková
Miesto Lozorno, okres Malacky
Úžitková plocha 341,5 m2
Realizácia 2019
Charakter rekonštrukcia - súťažný návrh
  • 09/2018
  • Interiér
  • Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Mária Rakúsová, Bc. Daniela Uková
  • Lozorno, okres Malacky

Architektonická štúdia v tejto podobe je náš súťažný návrh. (Viac sa o architektonickej súťaži, výhre v nej a celom procese dočítate tu, v našom blogu.)

Zadaním architektonickej súťaže bola prístavba sakristie s obnovou interiéru r.k. kostola sv. Kataríny.

Interiér kostola sme očistili od nánosov, nepotrebných dekorácií, menej hodnotných malieb a drevených obkladov. Zdvihli sme niveletu podlahy kvôli podlahovému vykurovaniu, navrhli sme nové schodisko na chórus, a v zadnej časti kostola sme pod chórusom vytvorili presklením miesto pre rodičov s deťmi a kočíkmi. Ďalšími stavebnými zmenami je vytvorenie nových otvorov, ktorými sa prístavba spojí s kostolom. Jeden otvor je navrhnutý v mieste sakristie a druhý v mieste bočného vstupu do prístavby.

V presbytériu sme navrhli nový obetný stôl a novú ambónu z prírodného kameňa, napríklad z travertínu. Sedes s lavičkami pre miništrantov nadväzuje na dizajn lavíc a je z masívneho tmavo moreného dreva. Obraz svätej Kataríny sme umiestnili tesne za oltár, čím sa obraz akoby stal jeho súčasťou. Úpravou pozície obrazu sa oltár tvarovo zväčšil a hierarchicky pozdvihol voči bočným oltárom.

Steny sme navrhli biele, v kombinácií so svetlou a tmavšou okrovo-šedou v oblasti pilierov. Svetlá podlaha kontrastuje s tmavým drevom lavíc a oltárov. Vyobrazenie krížovej cesty sme navrhli v menšom formáte a jednoduchšom prevedení oproti existujúcemu. Pozícia bočných oltárov je v návrhu zachovaná, spoločne so starou kazateľnicou. Kazateľnica, aj keď je nevyužívaná, esteticky vyvažuje veľký kríž na stene oproti. Po úprave hlavného oltára ho bočné neprevyšujú, naopak ho opticky dopĺňajú, preto ich premiestnenie nie je podľa nás nutné. Presunutie bočných oltárov na strany by zhoršilo dispozíciu kostola. 

Prvá etaba bude prístavba ku kostolu sv. Kataríny, ktorá bude obsahovať novú sakristiu, kaplnku, toalety, vstupné a pomocné priestory.