Google+
pavlech architekti Zadaním architektonickej štúdie bol návrh objektu, ktorý by prestrešil sústavu čerpadiel, ktoré súvisia s technológiou v pôvodnej budove. Tieto čerpadlá sa do objektu nezmestili a tak bolo treba riešiť rozširenie, prístavbu. Prvotným zadaním bolo riešeni

Prístavba haly, Slovenská legálna metrológia

Autor Ing.arch. Marek Pavlech
Spoluautor Ing. Katarína Pavlíková
Miesto Podunajské Biskupice, m.č. Bratislava
Úžitková plocha 52,4 m2
Realizácia 2018 - 2019
Charakter novostavba
  • 2018
  • Architektúra
  • Ing.arch. Marek Pavlech
  • Podunajské Biskupice, m.č. Bratislava

Zadaním architektonickej štúdie bol návrh objektu, ktorý by prestrešil sústavu čerpadiel, ktoré súvisia s technológiou v pôvodnej budove. Tieto čerpadlá sa do objektu nezmestili a tak bolo treba riešiť rozširenie, prístavbu.
Prvotným zadaním bolo riešenie prístavby ako prezentačného pavilónu s priznanými čerpadlami. Neskôr sme výstavnú, prezentačnú funkciu potlačili a podla potreby sme uprednostnili viac skladovú funkciu. Zámer klienta vytvoriť odvážnejšiu, expresívnejšiu architektúru zostal zachovaný.
Hmota prístavby rozširuje pôvodnú vyšsiu časť budovy po celej dĺžke. Tvar v priečnom smere vychádza z vyabstrahovaného loga Slovenskej legálnej metrológie, SLM - etalónu metra.
Materiálovo sme prístavbu odlíšili od budovy. Pôvodnú omietnutú časť navrhujeme natrieť novým náterom. Prístavba skladu bude riešená ako ocelová konškrukcia opláštená izolačnými panelmi. Jednotná farba má naopak zjednocovať výslednú rozšírenú hmotu.

Viac sa o projekte dočítate v našom blogu.