Google+
pavlech architekti Zadaním architektonickej súťaže bola prístavba sakristie s obnovou interiéru kostola. V prístavbe mali byť okrem sakristie aj priestory pre toalety, malú spoločenskú miestnosť s kuchynkou a sklad slúžiaci prevažne pre potreby upratovania kostola. V súčasn

Prístavba ku kostolu sv. Kataríny v Lozorne

Autor Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Mária Rakúsová, Bc. Daniela Uková
Spoluautor Ing. Katarína Pavlíková
Miesto Lozorno, okres Malacky
Úžitková plocha 132 m2
Realizácia 2019
Charakter novostavba - súťažný návrh
  • 09/2018
  • Architektúra
  • Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Mária Rakúsová, Bc. Daniela Uková
  • Lozorno, okres Malacky

Architektonická štúdia v tejto podobe je náš súťažný návrh. (Viac sa o architektonickej súťaži, výhre v nej a celom procese dočítate tu, v našom blogu.)

Zadaním architektonickej súťaže bola prístavba sakristie s obnovou interiéru r.k. kostola sv. Kataríny v Lozorne. V prístavbe mali byť okrem sakristie aj priestory pre toalety, malú spoločenskú miestnosť s kuchynkou a sklad slúžiaci prevažne pre potreby upratovania kostola.

V súčasnom stave má kostol sv. Kataríny v Lozorne veľkosťou nedostačujúcu sakristiu a chýbajú mu pomocné priestory a toalety.

Samotná hmota existujúceho kostola je značne členitá kvôli predchádzajúcim prestavbám a zmene orientácie hlavnej lode. Preto sme novú hmotu prístavby poňali v novotvare, ktorý sa ku kostolu nesilene pripája a nemá ambíciu ho predčiť. Pozdĺžna hmota je z východnej strany zakončená oblúkovou apsidou.

Historická apsida v súčasnom prevedení.
Budovu prístavby sme doplnili o priestor kaplnky a spovednice. Apsida je zakončením prístavby v mieste kaplnky. Hmota prístavby a s tým spojená svetlá výška vnútorného priestoru rastie smerom k apside. Tým je prístavba čitaťelná aj z exteriéru.

Prístavba je navrhnutá v svetlej, "špinavo-bielej" hrubozrnnej omietke, čím sa aj farebne odlíši od kostola. Presvetlenie je riešené svetlíkmi doplnenými o štrbinové okno s drevenými okenicami. Okenné otvory boli zvolené tak, aby čo najmenej rušili estetiku kostola za použitia súčasného tvaroslovia.

Prístavba sa funkčne delí na tri celky, samotnú sakristiu, pomocné priestory s toaletami a kaplnku so spovednicou. V hmote je priestor kaplnky naznačený miernym zdvihnutím strechy gradujúcim do oblúčiku apsidy. Nová spovednica a kaplnka sú prístupné aj priamo z prístavby, pričom kostol môže zostať zamknutý. Spovednica umiestnená v bočnej kaplnke pôsobí osobným, intímnym dojmom. Do kaplnky sa prechádza zúženým priestorom, ktorý navádza ku stíšeniu. Kaplnka je zhora osvetlená štrbinovým presklením, čo do priestoru vnáša potrebnú spirituálnu atmosféru. V priestore štrbiny je zapustené aj umelé osvetlenie pre dosiahnutie rovnakého efektu aj bez denného svetla. Myšlienka vytvorenia kaplnky v priestoroch prístavby vznikla popri návrhu obnovy kostola, očistení interiéru. Potrebovali sme existujúcu Lurdskú jaskyňu odstrániť, kvôli zmenám v dispozícií. Navrhli sme jej nové miesto, novú kaplnku. Na pôvodné miesto sa posunula druhá spovednica, nakolko v mieste terajšieho umiestnenia spovednice je navrhnutý otvor a prepojenie s prístavbou.

Kaplnka môže byť teda zasvätená Lurdskej Panne Márií, Sedembolestnej Panne Márií, alebo svätému Pátrovi Piovi. Soška Pátra Pia sa aj teraz nachádza v kostole a spojenie spovednice s kaplnkou zasvätenou Pátrovi Piovi by bolo v symbolike logické. O tom, komu by bola zasvätená kaplnka rozhodnú kompetentní. Odchylky v návrhu kaplnky by sa následne upravili podľa vybraného zasvätenia.

Nová sakristia má vlastný vstup zo západnej strany prístavby, ale je prístupná aj zvnútra z chodbičky. Vstup do kostola zo sakristie je pred bočným oltárom. Samotná sakristia je funkčne členená na časti slúžiace prevažne kňazovi, kostolníkovi, miništrantom. Navrhnutá je s dostatkom úložného pristoru a je doplnená aj o toaletu s umývadlom.

Druhá časť prístavby sa skladá z bezbariérových toaliet, miestnosti pre mamičky a spoločenskej miestnosti s kuchynkou. Táto spoločenská miestnosť je miestnosť slúžiaca prevažne ženám z farnosti počas a po upratovaní kostola. Prepojená je s malým skladom s výlevkou a umývadlom. Malá kuchynka dobre poslúži pri sviatkoch, hodových slávnostiach, či svadbách.

Prístavba je s kostolom prepojená v dvoch miestach. Jeden otvor je navrhnutý v mieste sakristie a druhý v mieste bočného vstupu do prístavby.

Navrhli sme aj obnovu kostola sv. Kataríny v Lozorne, ktorá nadväzuje na prístavbu.