Google+
pavlech architekti Budova stanice je navrhnutá vedľa existujúcej budovy Istropolisu, v koncovej časti rozšíreného tunela s perónmi. Svojou polohou uzatvára nedefinovaný priestor a tým vytvára nové námestie.

Železničná stanica Filiálka, Bratislava

Autor Ing.arch. Marek Pavlech
Spoluautor
Miesto Bratislava, m.č. Nové Mesto
Úžitková plocha
Realizácia
Charakter Diplomová práca - novostavba železničnej stanice
  • 2012
  • Architektúra
  • Ing.arch. Marek Pavlech
  • Bratislava, m.č. Nové Mesto

Budova stanice je navrhnutá vedľa existujúcej budovy Istropolisu, v koncovej časti rozšíreného tunela s perónmi. Svojou polohou uzatvára nedefinovaný priestor a tým vytvára nové námestie.

Po asanácií továrne v rokoch 2006 a 2007 sa na riešenom území nachádzajú voľné plochy. Celým územím v pozdĺžnom smere v blízkosti Kukučínovej ulice je zachovaná sieť koľají bývalej stanice a vlečiek vedúcich zrejme do bývalej továrne. Hmotu navrhovaného riešenia vo veľkej miere ovplyvnila urbanistická štúdia. Hmota vychádza z okolia a zo širších vzťahov. Línia nad tunelom, ktorú reprezentuje vnútorný bulvár prechádza aj cez stanicu až na Trnavské mýto.

viac o projekte: Revitalizácia mestskej zóny a železničná stanica Filiálka, 

...alebo vo videu: Filialka_adaptácia mestskej zóny, Študentské vizualizácie zóny nad stanicou Bratislava Filiálka