Google+
pavlech architekti Zadanie štúdie pripomína pomerne známe Mestské zásahy, ktoré architekti spracovali pre viaceré mestá, začínajúc Bratislavou. Poňali sme to podobne. Nebolo naším zámerom "rozbágrovať " celé centrum mesta aj keď vieme, že tým spôsobom by sa z potenciálu pot

Zóna potoka a návrh lávky, Stará Turá

Autor Ing.arch. Marek Pavlech, Bc. Daniela Uková, Ing.arch. Mária Rakúsová
Spoluautor
Miesto Stará Turá
Úžitková plocha
Realizácia 2019 - 2020
Charakter návrh exteriéru
  • 2019
  • Urbanizmus
  • Ing.arch. Marek Pavlech, Bc. Daniela Uková, Ing.arch. Mária Rakúsová
  • Stará Turá

Ako sprístupniť potok v centre mesta?

V tomto prípade určite nie zmenou tvaru koryta. Bolo by to finančne náročné a navyše okolie potoka a pešia zóna boli pred pár rokmi rekonštruované.
Navrhujeme miernu úpravu brehu vo vybraných miestach a vytvorenie terasového sedenia. Oddych, čítanie knihy, posedenie s rodinou, priateľmi, či kŕmenie kačíc. V týchto miestach tiež navrhujeme do potoka umiestniť betónové kamene - šlapáky, ktoré budú čeriť hladinu a vytvárať príjemnú akustiku. Súčasne umožnia, hlavne deťom, pohyb v tesnej blízkosti hladiny.
Hlavným bodom štúdie je návrh lávky. Lávku v tomto prípade chápeme ako súčasť všetkého už spomenutého - pôvodného, doplneného aj novonavrhovaného. Navrhovaná lávka je tvarom jednoduchá. Tvorí ju oceľová nosná konštrukcia a drevený obal. Zaujímavosťou lávky je stvárnenie jej zábradlia. Tvoria ho drevené lamely, ktoré budú vytvárať zaujímavé tieňohry a to nielen cez deň. Madlo zábradlia navrhujeme, po celej dĺžke lávky, zo spodnej strany podsvietiť. Nášľapná vrstva,v podobe drevených dosák, je protišmykovo upravená. Lávka zapadá do prostredia, je finančne nenáročná a ľahko zrealizovateľná.

V podobnom tvare a konštrukcií navrhujeme aj "výhľadňu". Jedná sa o vysunutú konštrukciu nad vodu.
Masívne oceľové zábradlie navrhujeme v prevažnej miere zachovať. Kde je to možné, kde napríklad svah brehu nie je strmý, nebezpečný a nachádza sa na pešej zóne, tam môže byť zábradlie odstránené. Navrhujeme ho natrieť šedou matnou farbou a doplniť ho reflexnými prvkami, hlavne zo strany frekventovanej cesty.
Na toto zábradlie sme navrhli závesné prvky. Sú to lavičky, priestory pre regulovanú reklamu a oznamy a plochy pre výstavy a prezentáciu umelcov, fotografov, zaujímavých rodákov, atď.

Zadanie štúdie pripomína pomerne známe Mestské zásahy, ktoré architekti spracovali pre viaceré mestá, začínajúc Bratislavou. Poňali sme to podobne. Nebolo naším zámerom "rozbágrovať " celé centrum mesta aj keď vieme, že tým spôsobom by sa z potenciálu potoka dalo vyťažiť ešte viac (ale za akú cenu). Chceli sme menšími zásahmi zrevitalizovať zónu potoka, sprístupniť ju a vytvoriť tak nové plochy, prvky, príležitosti slúžiace obyvateľom mesta...

Viac sa o projekte dozviete v priloženom blogu alebo na stránke Staroturanského okrášľovacieho spolku.

Ďalším projektom pre mesto Stará Turá je návrh dopravného detského ihriska a pumptracku.