Penzión s reštauráciou v Bratislave

Zadaním projektu bol návrh penziónu s reštauráciou na ulici Cesta na Červený most v Bratislave.

Dôležité bolo jeho umiestnenie v prírodnom prostredí na okraji chránenej krajinnej oblasti. Navrhovaný objekt musel komunikovať s prostredím hmotovo i po stránke materiálovej.

V jeho tesnej blízkosti sa nachádza horský park Železná studienka ,ktorá slúži rekreačným účelom. Objekt bolo treba osadiť do členitého terénu. Hlavnou myšlienkou bolo výrazovo oddeliť dve hlavné časti objektu a to reštauráciu a penzión už v základnej hmote.

Oddelenie hmôt reštaurácie a penziónu je vyjadrené rôznou výškou danej časti objektu, ale aj materiálovým riešením. Časť reštaurácie je obložená bridlicovým kameňom a hmota penziónu, ktorá prechádza cez hmotu reštaurácie je obložená dreveným fasádnym obkladom. Dôležitý bol tiež kontakt s exteriérom. Návrh rešpektuje a vychádza z Územného plánu, v ktorom je stanovené, že v tejto oblasti sú povolené dve nadzemné podlažia.

Pozrite si novšie projekty z nášho portfólia ako napríklad konverziu vodárne na rodinný dom.

Autor
Ing.arch. Marek Pavlech
Miesto
Cesta na Červený most, Bratislava
Návrh
2010
Charakter
novostavba
Kategória