Železničná stanica Filiálka, Bratislava

Budova stanice je navrhnutá vedľa existujúcej budovy Istropolisu, v koncovej časti rozšíreného tunela s perónmi. Svojou polohou uzatvára nedefinovaný priestor a tým vytvára nové námestie.

Po asanácií továrne v rokoch 2006 a 2007 sa na riešenom území nachádzajú voľné plochy. Celým územím v pozdĺžnom smere v blízkosti Kukučínovej ulice je zachovaná sieť koľají bývalej stanice a vlečiek vedúcich zrejme do bývalej továrne. Hmotu navrhovaného riešenia vo veľkej miere ovplyvnila urbanistická štúdia. Hmota vychádza z okolia a zo širších vzťahov. Línia nad tunelom, ktorú reprezentuje vnútorný bulvár prechádza aj cez stanicu až na Trnavské mýto.

viac o projekte: Revitalizácia mestskej zóny a železničná stanica Filiálka,

…alebo vo videu: Filialka_adaptácia mestskej zónyŠtudentské vizualizácie zóny nad stanicou Bratislava Filiálka

Pozrite si tiež projekt zóny potoka a návrh lávky.

Autor
Ing.arch. Marek Pavlech
Miesto
Bratislava, m.č. Nové Mesto
Charakter
Diplomová práca - novostavba železničnej stanice
Návrh
2012
Kategória