Zasadacia miestnosť a vstupné priestory

V interiérovej štúdii je spracovaná zasadacia miestnosť spolu so vstupnými priestormi pre bratislavské sídlo Slovenskej legálnej metrológie. Interiér bolo nutné modernizovať a prispôsobiť aktuálnym požiadavkám. Zároveň sa bolo treba esteticky vysporiadať s dodatočne nainštalovanými vzduchotechnickými a klimatizačnými zariadeniami a im prislúchajúcim potrubím zasahujúcim do chodby. Vstupné priestory sú poňaté expresívnejšie, zatiaľ čo zasadacia miestnosť je vo výraze decentnejšia, reprezentatívna.

Vo vstupnom priestore sú použité tri hlavné prvky interiéru. Prvým je zostava tvorená akustickým obklad so zväčšeným vyabstrahovaným logom slm, druhým je podhľad tvorený rôzne veľkými trojuholníkovými časťami a tretím sú závesné svietidlá vo forme svietiacich ihlanov, ktoré akoby vychádzali z podhľadu.

Viac o projekte v našom portfóliu, kde sa nachádzajú fotografie zrealizovaného stavu.

Nasledujú vizualizácie návrhu.

Logo 

Pôvodný stav – schodisko a chodby

Pôvodný stav – zasadacia miestnosť

Vstupné priestory

Návrh – schodisko a vstupné priestory

 

 

Zasadacia miestnosť

Zasadacia miestnosť

 

Pozrite si zrealizovaný stav s opisom návrhu.

Pre SLM sme navrhovali aj nový pavilón.

 

Foto: menimepriestor.sk