Konverzia školy na administratívnu budovu

Konverzia

Zadaním architektonickej štúdie bola konverzia budovy bývalej školy v Starej Turej na administratívnu budovu. Prioritne má budova po rekonštrukcií slúžiť ako sídlo mestských organizácií – Technoturu, Lesoturu a Mestskej polície.
Hlavným a základným bodom návrhu bolo efektívne využitie priestorov budovy bývalej strednej školy, hotelovej akadémie. Dôraz sa tiež kládol na efektivitívne využitie dostupných financií.
Nadviazali sme na úvahy a myšlienky zadávateľov a priestory budovy sme rozdelili nasledovne.

Technotur, Lesotur a Mestská polícia

Prvé nadzemné podlažie (prízemie) by slúžilo ako vstupné priestory, recepcia so zázemím a v samostatnej časti priestory mestskej polície. Polovica druhého nadzemného podlažia by patrila spoločnosti Lesotur. Zvyšné priestory, druhé krídlo, by bolo určené na prenájom. Na treťom podlaží by bolo sídlo Technoturu.

Navrhli sme nový výraznejší vstup, ktorý upúta a navedie. Vymenili sme okná, zmenili sme tiež ich delenie, budovu sme zateplili, na južnej fasáde sme použili exteriérové žalúzie. Navrhli sme bielu zrnitú omietku. V medziokenných priestoroch a v zlome budovy je omietka s väčším zrnom, čo vytvára väčšiu plasticitu fasády. Použitím jednoduchých, základných úprav a nového vstupu získala budova nový moderný vzhľad.

Viac sa o projekte dočítate v blogu.

Foto: Lucia Hô-Chí

 

V roku 2021 sme navrhli a naprojektovali konverziu staršej časti bývalej strenej školy (bývalá SPŠE) na nový mestský úrad.

Autor
Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Mária Rakúsová, Ing. Katarína Pavlíková, Bc. Daniela Hoang
Miesto
Stará Turá
Úžitková plocha
cca 1500m2
Realizácia
2019 - 2020
Charakter
konverzia, rekonštrukcia
Kategória