Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/1/7/17cdd988-ecdc-4f51-9b07-4d0eb074415a/pavlecharchitekti.sk/web/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/general.php on line 1275
Interiér Slovenskej legálnej metrológie v Bratislave - pavlech architekti

Interiér Slovenskej legálnej metrológie v Bratislave

Zasadacia miestnosť a vstupné priestory

V interiérovej štúdii je spracovaná zasadacia miestnosť spolu so vstupnými priestormi pre bratislavské sídlo Slovenskej legálnej metrológie. Interiér bolo nutné modernizovať a prispôsobiť aktuálnym požiadavkám. Zároveň sa bolo treba esteticky vysporiadať s dodatočne nainštalovanými vzduchotechnickými a klimatizačnými zariadeniami a im prislúchajúcim potrubím zasahujúcim do chodby. Vstupné priestory sú poňaté expresívnejšie, zatiaľ čo zasadacia miestnosť je vo výraze decentnejšia, reprezentatívna.

Vo vstupnom priestore sú použité tri hlavné prvky interiéru. Prvým je zostava tvorená akustickým obklad so zväčšeným vyabstrahovaným logom slm, druhým je podhľad tvorený rôzne veľkými trojuholníkovými časťami a tretím sú závesné svietidlá vo forme svietiacich ihlanov, ktoré akoby vychádzali z podhľadu.

Akustický obklad Heradesign

Pôvodná kopilitová priečka kancelárie orientovaná kolmo na schodisko je z vonkajšej strany obložená akustickými panelmi v svetlo sivej farbe. Panely sú uložené v pravidelnom trojuholníkovom rastri. Dvere do kancelárie sú skryté, odlíšiteľné iba jemnou špárou. Trojuholníkový vzor panelu je využitý na prezentáciu vyabstrahovaného loga slm, vytvoreného zmenšením hrúbky panelu v danom vzore. Návštevník prichádzajúci po schodoch najprv uvidí na medzipodeste chrómové logo umiestené na stene, následne ho upúta zväčšený vyabstrahovaný znak na akustickej stene.

Svietidlá

V centre priestoru nad schodiskom je umiestnené zavesené svietidlo. Svietidlo pozostáva z ôsmich rovnako veľkých rovnostranných ihlanov. Ihlany sú tvorené svietiacimi tyčovými prvkami a sú rozvešané v rôznych výškach a v rôznom natočení. Pozíciou jednotlivých ihlanov sa vytvára dynamický tvar svietidla, ktorý náznakovo vychádza z akustického podhľadu.

Zakrytie potrubia

Podhľad je tvorený trojuholníkovými akustickými panelmi troch veľkostí. Najväčší panel je štvor násobkom prostredného panelu a šestnásť násobkom najmenšieho panelu. Rozmiestnenie panelov vytvára v priestore chodby plný podhľad iba s menšími štrbinami medzi trojuholníkmi, skadiaľ prechádza svetlo podsvietenia. V chodbe sa takto zakryjú vzduchotechnické potrubia. Znížený podhľad ďalej v priestore schodiska a náprotivnej chodby nie je potrebný.

Zavesené trojuhoľníky

Plné uloženie trojuholníkov z chodby sa postupným posúvaním a uvoľňovaním panelov v priestore akoby rozpadne. Na ustupujúci tvar podhľadu voľne naviaže zavesené ihlanové svietidlo. V náprotivnej chodbe sú použité líniovo radené jednoduché zavesené svietidlá v tvare trojuholníka. Vstupný priestor, ktorému dominujú chladné farby je zjemnený dreveným obkladom steny, ktorá pokračuje v jednom výraze až do zasadacej miestnosti.

Zasadacia miestnosť

Zasadacej miestnosti dominuje drevo v kombinácii so šedou farbou. Klimatizačné jednotky sú skryté v kapotáži tmavo sivej farby, ktorá sa rozširuje do podhľadu v priestore vstupnej chodbičky. Strop je znížený o výšku prievlaku, ktorý skrývajú biele lamely. Pomedzi lamelami sú v strope umiestnené pásové svietidlá. Výrazným prvkom miestnosti je zavesené svietidlo z dynamicky uložených tyčových prvkov. Svietidlo je umiestnené centrálne nad rokovacím stolom.

Drevo, koberec a akustický obklad

Čelná prezentačná stena s televíziou je obložená sivými akustickými panelmi v pravidelnom rastri, pričom plazmová obrazovka je umiestnená v prostrednom module. V ľavom hornom module je vtlačením do panelu vyobrazený štátny znak slovenskej republiky. Náprotivná stena je riešená zhodne, akustickým obkladom, ktorý prechádza nárožím aj do vstupnej chodbičky. Pozdĺžna stena miestnosti je navrhnutá v drevenom dubovom obklade s nepravidelným vzorom diagonálnych rýh.

Dvere do priliehajúcej miestnosti sú skryté v obklade. Drevený obklad prebieha cez chodbičku a nárožie až do vonkajšieho vstupného priestoru, kde sa však neobjavuje diagonálny vzor. Koberec je v svetlo sivej farbe, čím napomáha opticky zvýšiť miestnosť. Konferenčný stôl aj stôl na pódiu pre prezentujúceho sú navrhované v podobnom dreve ako obklad. Čalúnenie kresiel je tmavo hnedé.

Ďalším projektom pre SLM bola prístavba haly a návrh kancelárskych priestorov v Banskej Bystrici.

Foto: menimepriestor.sk

Autor
Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Mária Rakúsová
Miesto
Bratislava
Úžitková plocha
cca 133,5 m2
Realizácia
2019
Charakter
návrh interiéru
Kategória