Prístavba haly, Slovenská legálna metrológia

Zadaním architektonickej štúdie bol návrh objektu, ktorý by prestrešil sústavu čerpadiel, ktoré súvisia s technológiou v pôvodnej budove. Tieto čerpadlá sa do objektu nezmestili a tak bolo treba riešiť rozširenie, prístavbu.

Prístavba

Prvotným zadaním bolo riešenie prístavby ako prezentačného pavilónu s priznanými čerpadlami. Neskôr sme výstavnú, prezentačnú funkciu potlačili a podla potreby sme uprednostnili viac skladovú funkciu. Zámer klienta vytvoriť odvážnejšiu, expresívnejšiu architektúru zostal zachovaný.
Hmota prístavby rozširuje pôvodnú vyšsiu časť budovy po celej dĺžke. Tvar v priečnom smere vychádza z vyabstrahovaného loga Slovenskej legálnej metrológie, SLM – etalónu metra.
Materiálovo sme prístavbu odlíšili od budovy. Pôvodnú omietnutú časť navrhujeme natrieť novým náterom. Prístavba skladu bude riešená ako ocelová konškrukcia opláštená izolačnými panelmi. Jednotná farba má naopak zjednocovať výslednú rozšírenú hmotu.

Viac sa o projekte dočítate v našom blogu.

Pre SLM sme navrhli a zrealizovali tiež interiér vstupných priestorov a zasadacej miestnosti.

Autor
Ing.arch. Marek Pavlech
Spoluautor
Ing. Katarína Pavlíková
Miesto
Podunajské Biskupice, m.č. Bratislava
Úžitková plocha
52,4 m2
Realizácia
2018 - 2019
Charakter
novostavba
Kategória