Návrh premostenia v Starej Turej, teda hlavne riešenie jeho zábradlia smerom k historickému kamennému mostu, nadväzuje na predchádzajúcu štúdiu zóny potoka a návrhu lávky. Riešené miesto je často vyhľadávané nielen miestnymi, ale aj turistami. Nachádza sa v centre Starej Turej. Neďaleko je katolícky kostol, námestie, menšie aj väčšie obchody, kaviareň, výborná zmrzlina…

01-situacia1ku2000-premostenie-potok-stara-tura-pavlech-architekti
Mesto Stará Turá, situácia s vyznačeným riešeným miestom

02-situacia1ku500-premostenie-potok-stara-tura-pavlech-architekti-ok
Situácia s vyznačeným riešeným miestom

Pôvodné zábradlie bráni výhľadu

V súčasnom stave sa na väčšom premostení cez potok nachádzajú voľne stojace lavičky. Zábradlie je oceľové, s vertikálnym radením výplne. Práve tvar, hustotu a riešenie zábradlia považovali členovia Staroturanského okrášľovacieho spolku za nevhodný, keďže hustejší raster zábradlia bráni výhľadu.

02B-povodny-stav-potok-zabradlie-stara-tura-pavlech-architekti
Foto existujúceho stavu, zdroj: súkromné foto

Požiadavka spolku bola navrhnúť zábradlie a jeho najbližšiu časť tak, aby novonavrhované zábradlie umožňovalo čo najlepší výhľad na potok a starý kamenný most, aby dizajn korešpondoval s návrhom drevených lávok cez potok a aby sa vytvorilo prípadne sedenie, ktoré umožní oddych s výhľadom.

05B-skica-premostenie-potok-stara-tura-scan
Vývojová škica, návrh zábradlia a lavičky

Zábradlie sme rozdelili na osem častí, osem polí, ktoré vymedzuje nosná konštrukcia. Drevené lamely zábradlia sa postupne roztrácajú a vygradujú v hlavnom poli, ktoré sme zvýraznili rámom. Toto pole, hlavné pre výhľad, sme poňali ako rám pohľadnice.

06B-skica-premostenie-potok-zabradlie-stara-tura-pavlech-architekti
Vývojová škica, rez

Pohľadnica na pamiatku

Pohľadnicu tvorí viacero vrstiev. Prvou v poradí od pozorovateľa je drevený rám, nasleduje nosná oceľová konštrukcia a z vonkajšej strany kotvená platňa bezpečnostného skla. Medzi dreveným rámom a konštrukciou sú umiestnené plechy s vyfrézovaným názvom a znakom mesta. V tejto úrovni je umiestnené aj LED podsvietenie rámu. Kvôli bezpečnosti sú polia s roztrácajúcimi sa lamelami doplnené sklom.

001-premostenie-zona-potoka-stara-tura-vyhlad
Navrhované riešenie vychádza z dizajnu predchádzajúcej štúdie návrhu zóny potoka a návrhu drevených lávok cez potok. Vizualizácia

002-premostenie-zona-potoka-stara-tura-vyhlad
Vytvorte si vlastnú pohľadnicku :). Navrhované riešenie umožňuje dobrý výhľad na potok, starý kamenný most, umožňuje fotografovanie a tiež nadväzuje na dizajn navrhovaných lávok. Vizualizácia

Lavičku navrhujeme drevenú, vytvorenú tiež z drevených lamiel. V časti „pohľadnice“ je lavička s operadlom. V ostatnej časti je bez operadla. V bezoperadlovej časti možno lavičku doplniť aj o stojan na bicykel.

Týmto riešením nabádame k vytvoreniu vlastnej fotografie, pohľadnice.

003-premostenie-zona-potoka-stara-tura-vyhlad
Detail „rámu pohľadnice“. Vo večerných hodinách ho možno podsvietiť. Vizualizácia

03-podorys1ku100-premostenie-potok-stara-tura-pavlech-architekti
Pôdorys. Navrhované riešenie.

Viac sa o projekte zóny potoka dozviete v našom portfóliu a v blogu o sprístupnení potoka

Ďalším projektom pre mesto Stará Turá je dopravné detské ihrisko a pumptrack.

 

Autori: Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Mária Rakúsová

Návrh: 2019

Miesto: Stará Turá