Zóna potoka a návrh lávky, Stará Turá

Voda v meste

Iné mestá budujú umelé potôčiky, fontánky, vodotrisky, aby mali vodný prvok v centre mesta. Stará Turá nemusí, ona už vodný prvok má. Týmto malým mestom preteká potok Tŕstie. Treba ho len zakomponovať do mesta, sprístupniť a začať využívať…

Ako sprístupniť potok v centre mesta?

V tomto prípade určite nie zmenou tvaru koryta. Bolo by to finančne náročné a navyše okolie potoka a pešia zóna boli pred pár rokmi rekonštruované.
Navrhujeme miernu úpravu brehu vo vybraných miestach a vytvorenie terasového sedenia. Oddych, čítanie knihy, posedenie s rodinou, priateľmi, či kŕmenie kačíc. V týchto miestach tiež navrhujeme do potoka umiestniť betónové kamene – šlapáky, ktoré budú čeriť hladinu a vytvárať príjemnú akustiku. Súčasne umožnia, hlavne deťom, pohyb v tesnej blízkosti hladiny.

Lávky

Hlavným bodom štúdie je návrh lávky. Lávku v tomto prípade chápeme ako súčasť všetkého už spomenutého – pôvodného, doplneného aj novonavrhovaného. Navrhovaná lávka je tvarom jednoduchá. Tvorí ju oceľová nosná konštrukcia a drevený obal. Zaujímavosťou lávky je stvárnenie jej zábradlia. Tvoria ho drevené lamely, ktoré budú vytvárať zaujímavé tieňohry a to nielen cez deň. Madlo zábradlia navrhujeme, po celej dĺžke lávky, zo spodnej strany podsvietiť. Nášľapná vrstva,v podobe drevených dosák, je protišmykovo upravená. Lávka zapadá do prostredia, je finančne nenáročná a ľahko zrealizovateľná.

Možná výhľadňa

V podobnom tvare a konštrukcií navrhujeme aj „výhľadňu“. Jedná sa o vysunutú konštrukciu nad vodu.
Masívne oceľové zábradlie navrhujeme v prevažnej miere zachovať. Kde je to možné, kde napríklad svah brehu nie je strmý, nebezpečný a nachádza sa na pešej zóne, tam môže byť zábradlie odstránené. Navrhujeme ho natrieť šedou matnou farbou a doplniť ho reflexnými prvkami, hlavne zo strany frekventovanej cesty.
Na toto zábradlie sme navrhli závesné prvky. Sú to lavičky, priestory pre regulovanú reklamu a oznamy a plochy pre výstavy a prezentáciu umelcov, fotografov, zaujímavých rodákov, atď.

Miestna pohľadnica

Druhou etapou štúdie bolo preriešenie časti premostenia, ktoré sa nachádza neďaleko katolíckeho kostola. Novonavrhované zábradlie sme rozdelili na osem častí, osem polí, ktoré vymedzuje nosná konštrukcia. Drevené lamely zábradlia sa postupne roztrácajú a vygradujú v hlavnom poli, ktoré sme zvýraznili rámom. Toto pole, hlavné pre výhľad, sme poňali ako rám pohľadnice. Zadanie, požiadavky a celý proces návrhu je podrobne rozpísaný v blogu – Premostenie v Starej Turej.

Zadanie štúdie pripomína pomerne známe Mestské zásahy, ktoré architekti spracovali pre viaceré mestá, začínajúc Bratislavou. Poňali sme to podobne. Nebolo naším zámerom „rozbágrovať “ celé centrum mesta aj keď vieme, že tým spôsobom by sa z potenciálu potoka dalo vyťažiť ešte viac (ale za akú cenu). Chceli sme menšími zásahmi zrevitalizovať zónu potoka, sprístupniť ju a vytvoriť tak nové plochy, prvky, príležitosti slúžiace obyvateľom mesta…

Viac sa o projekte dozviete v priloženom blogu alebo na stránke Staroturanského okrášľovacieho spolku.

Ďalším projektom pre mesto Stará Turá je návrh dopravného detského ihriska a pumptracku.

Autor
Ing.arch. Marek Pavlech, Bc. Daniela Uková, Ing.arch. Mária Rakúsová
Miesto
Stará Turá
Realizácia
2019 - 2020
Charakter
návrh exteriéru
Kategória