Dopravné ihrisko, Stará Turá

Zadanie

Skupina mladých ľudí, združených v Staroturanskom okrášľovacom spolku, nás oslovila s myšlienkou návrhu dopravného ihriska na nevyužívanej asfaltovej ploche, ktorá bola v minulosti navrhnutá ako ihrisko pre loptové hry. Táto plocha sa nachádza na Mierovej ulici v Starej Turej.

Zadaním architektonickej štúdie bol návrh dopravného detského ihriska a návrh pumptracku. Inými slovami na jednej strane organizované a náučné bicyklovanie, kolobežkovanie (a iné jazdenie) pre deti na ihrisku s vyznačenými cestami, dopravnými značkami, semaformi a na strane druhej jazdenie po špeciálne navrhnutej zvlnenej dráhe, po ktorej sa dá jazdiť bez použitia pedálov, len s presúvaním vlastného ťažiska – odľahčovaním a následným zatláčaním do vĺn a klopených zákrut.

Zmenšenina mesta?

Pri zadaní štúdie nám bol spomenutý zámer navrhnúť dopravné ihrisko ako zmenšeninu mesta. S touto myšlienkou sme sa stotožnili a ďalej sme ju rozvíjali.
Keďže plocha určená na ihrisko je pomerne malá, iba 990 m², uličná sieť je naznačená iba v najväčších uliciach a prispôsobená tomu, aby bolo možné ihrisko zokruhovať. Ďalším dôvodom pre abstrahovanie tejto myšlienky „detskej Starej turej“ bola architektonická a výtvarná stránka. Chceli sme mesto do konceptu vložiť v náznakoch, nie vo vernej, zmenšenej kópii, ktorá by mohla, podľa nášho názoru, ľahko skĺznuť do gýču.

Tak ako v reálnej meste, tak aj v našom koncepte, hlavnú ulicu a os tvorí Ulica SNP. Križuje ju Mýtna ulica. Kruhový objazd, ktorý sa na nej nachádza, sme použili aj v koncepte ihriska. Doplnili sme ju ale svetelnou križovatkou. Vďaka dopravnému ihrisku sa teda na Starej Turej objaví prvý semafor.

Podjazd a rozhľadňa

Známy železničný podjazd sa nám na Mýtnu ulicu nezmestil. Využili sme fantáziu a právo autora a podjazd sme umiestnili na Štefánikovú ulicu. Na podjazde sme pre deti vytvorili rozhľadňu a spojili sme ho z „centrom mesta“, kde sme vytvorili na pomyselnom námestí miesto aj pre dospelých. Tu si budú môcť popri strážení ich detí posedieť, ale aj zahrať šachy na veľkej šachovnici. Podjazd sme dotvorili netradičným oknom, ktoré tvorí silueta tura (býk pratura sa nachádza v mestskom erbe).

Mäkké a vsakujúce vodu

Ihrisko je navrhnuté v mäkkom športovom povrchu, farebne odlišujúc belasé chodníky, šedé cesty a žlté voľné plochy. Tmavšou modrou je naznačený turanský potok. Celý obvod ihriska je kvôli bezpečnosti olemovaný oblým múrikom. Tento múrik by mal slúžiť aj ako pomyselná bariéra, napríklad pre psíčkarov. Okraj zo severo-východnej strany symbolizuje železničnú trať. V tomto mieste je val rozšírený a poskytuje miesto na sedenie.

Svetelná križovatka, servis, pumpa

Ihrisko má dva nástupy pre cyklistov (šoférov) a tri vstupy pre peších. Cestná sieť obsahuje kruhový objazd, sľubovanú svetelnú križovatku, podjazd a jednosmerku vedúcu do servisnej časti. Cestná sieť je doplnená o parkovanie, kde si môžu deti „odparkovať“ svoje vozidlá a vyskúšať všetky hry a stanovištia označené piktogrammi. Servisná čast obsahuje autoumývareň, pumpu a servisné parkovisko. Deti môžu zastaviť na autobusovej stanici, pri reštaurácii, či poliklinike. Všetok mobiliár je navrhnutý v „detskej mierke“ s náznakovými interaktívnymi prvkami.

Historické a známe budovy

Uličná sieť Starej Turej je doplnená aj o niektoré historické a známe budovy, reprezentované v betónových blokoch, ktoré sú veľkosťou prispôsobené na pohodlné sedenie. Vyabstrahované fasády jednotlivých budov sú na blokoch nasprejované. Pešie trasy ihriska sú navedené na šachovnicové námestie so sedením. Tribúnové sedenie je vyskladané z drevených hranolov, na ktorých je vyobrazená fasáda Domu kultúry. Za sedením je drevené schodisko vedúce na strechu podjazdu, na rozhľadňu. Priestor pod schodiskom je využitý ako uzamykateľné miesto na odkladanie šachových figúrok. Voľné plochy ihriska sú dolpnené o hry nasprejované na povrchu ihriska. Deti si môžu zaskákať škôlku, či zahrať twistera.

Pumptrack

V juhovýchodnej časti, za existujúcim detským „štiepkovým“ ihriskom navrhujeme vytvoriť pumptrack. Návrh pumptracku vychádza z priestorových a bezpečnostných obmedzení vyhradenej plochy, so snahou získať čo najviac zvlnenej dráhy. Dráha pumptracku, ako aj dopravné ihrisko, je určená hlavne deťom v rozmedí štyroch až desiatich rokov. Vstup na trať je navrhnutý z dvoch miest, kde sa úroveň trate stretne s chodníkom. Chodník vo vnútri dráhy je tvorený voľne uloženými betónovými dlaždicami. Rodičia si v časti pumptracku môžu oddýchnuť na špecialnej lavičke pod stromom…

O projekte sa dočítate tiež na stránke Staroturanského okrášľovacieho spolku.

Ďalším projektom pre mesto Stará Turá je návrh využitia a revitalizácie zóny potoka a návrh lávky.

Autor
Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Mária Rakúsová, Bc. Daniela Uková
Miesto
Mierová ul., Stará Turá
Úžitková plocha
990 m2
Realizácia
2019
Charakter
návrh exteriéru
Kategória