Návrh interiéru knižnice v Starej Turej

Knižnica v DK Javorina

Priestor knižnice sme zväčšili odstránením dlhej chodbovej priečky a priečky miestnosti odbornej literatúry. Hlavný priestor knižnice zlúčil oddelenie beletrie a odbornej literatúry.  Nástup do knižnice sa tým posunul a recepcia sa logicky umiestnila ku vchodu. Reorganizácia prevádzky umožnila zmenu radenia regálov priečne na okná. Takto sa vytvorili menšie sekcie regálov tvoriace presvetlené zálivy kopírujúce raster okien.

Viac sa o projekte dočítate v našom blogu.

Podobným projektom je návrh študovne v knižnici Juraja Fándlyho v Trnave.

Autor
Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Mária Rakúsová
Spoluautor
Ing. Katarína Pavlíková, Bc. Daniela Hoang
Miesto
Stará Turá
Úžitková plocha
220 m2
Realizácia
2020
Charakter
návrh interiéru, rekonštrukcia
Kategória