Bábovková stena Myšlienka 3D bábovkovej steny vznikla hneď v začiatkoch návrhu interiéru kaviarne café Bábovka. Nevyužiť potenciál bábovkovej formy by bol podľa nás „hriech“.  vizualizácia_café Bábovka v Trnave, pohľad na reliéfnu bábovkovú stenu  S odstupom času môžeme skonštatovať, že všetok vynaložený čas, vývoj a financie…