Uverejnené aj na webe môjdom 5/2016. Viac o interiéri zrubu v našom portfóliu.