Posledne sme písali o stavebných materiáloch, ktoré sa vyrábajú z odpadu. Teraz pár riadkov k prírodným materiálom, ktoré sú overené časom, sú zdravšie a sú obnoviteľné, teda ekologické. Už od nepamäti ľudia využívali prírodné tradičné stavebné materiály. Postupom času sa ľudia od nich odklonili, ale znečistené…