Uverejnené aj na webe môjdom 9/2016. Viac o interiéri zrubu v našom portfóliu.