V tomto blogu sa budem venovať „teplotechnike“ – tomu čo bolo, tomu čo je momentálne aktuálne a hlavne tomu čo nás už onedlho čaká. Zamerala som sa na zmeny v tepelnotechnickej norme. Pri návrhu stavebných konštrukcií a budov sa musíme riadiť teplotechnickou normou STN 73 0540…