Voda pokrýva až 71 % zemského povrchu, no pitná voda tvorí z toho mizivé 1,2%. V dôsledku globálneho otepľovania sa zdroje pitnej vody znižujú. Treba teda brať na vedomie, že voda nie je nevyčerpateľný zdroj, a podľa toho k nej aj tak pristupovať – nebrať ju ako samozrejmosť. Ilustračné…