V poslednej dobe sa v architektúre a staviteľstve často a intenzívne hovorí napríklad o energetickej efektívnosti, rok 2020 sa s touto témou nezadržateľne blíži. Pasívne domy sú často označované ako niečo, čo by sme mali za pár rokov všetci dosiahnuť ako top v návrhu, stavbe,…