Google+
pavlech architekti V tom projekte sme riešili celú zónu medzi Račianskou a Kukučínovou ulicou. Špecifické na tomto zadaní bolo, že pod územím povedie v hĺbke cca 15 m železničná trať. Nová trať TEN - T ( Trans European Network for Transport) prepojí v 6 km tuneli Predmest

Revitalizácia mestskej zóny a železničná stanica Filiálka, Bratislava

Autor Marek Pavlech, Michal Paulišin
Spoluautor
Miesto Bratislava
Úžitková plocha 18,6 ha
Realizácia
Charakter návrh mestskej zóny, urb - študentský projekt
  • 2011, 2012
  • Urbanizmus
  • Marek Pavlech, Michal Paulišin
  • Bratislava

Keď nazrieme do histórie tohto územia, bola tu známa továreň Dynamit - Nobel a donedávna fungujúca železničná stanica Filiálka. Po asanácií továrne v rokoch 2006 a 2007 sa na riešenom území nachádzajú voľné plochy. Celým územím v pozdĺžnom smere v blízkosti Kukučínovej ulice je zachovaná sieť koľají bývalej stanice a vlečiek vedúcich zrejme do bývalej továrne. V tom projekte sme riešili celú zónu medzi Račianskou a Kukučínovou ulicou. Špecifické na tomto zadaní bolo, že pod územím povedie v hĺbke cca 15 m železničná trať. Nová trať TEN - T ( Trans European Network for Transport) prepojí v 6 km tuneli Predmestie s Petržalkou a bude súčasťou magistrály Paríž - Štrasburg - Stuttgart - Viedeň - Bratislava.

"Green city" ... Návrh urbanistickej štúdie je vo veľkej miere ovplyvnený už existujúcim TEN-T projektom, ktorý by mal spojiť Bratislavu až s Parižom. Trať sa za železničnou stanicou Nové Mesto dostáva do podzemia a v urovni cca -15 m sa dostava do staníc Slovany, FILIÁLKA, Nivy, Centum až do Petržalky (pod Dunajom). Týmto spôsobom sa zrýchli prepojenie Petržalky so severnou a južnou vetvou ŽSR. V línii nad traťou vzniká rušná ulica komunikujúca s parterom budou a centrálnou zónou. Táto línia reprezentuje aktívnu časť územia - jej opakom je krivka zelene, park. V tejto časti môže človek spomaliť a relaxovať. Centrálna časť je venovaná kultúre a je napojená až na spojovaciu pasáž v 1.PP. Týmto spôsobom zabezpečujeme prirodzené osvetlenie pasaže a čiastočne aj perónov v 2.PP , väčšie rozptylové plochy, vstup do stanice z roznych strán....

viac info v časopise a webe asb , alebo vo videu Filiálka_adaptácia mestskej zóny a tiež Železnice Slovenskej republiky