Rodinný dom, Stará Turá

Zadanie

Navrhli sme víkendový rodinný dom do mierne svahovitého terénu.

Pozemok sa nachádza na severnom okraji mesta Stará Turá, v časti Hnilíky, kde v blízkej budúcnosti vznikne nová zástavba štrnástich rodinných domov – tzv. „Nové Hnilíky“. Riešený pozemok je mierne svahovitý a má orientáciu severozápad – juhovýchod. Z troch strán pozemok susedí s cestnou príjazdovou komunikáciou, z juhozápadu so susedným pozemkom.

Práca s regulatívom

Navrhovali sme podľa princípov, ktoré vychádzajú zo spracovanej urbanisticko – architektonickej štúdie. Táto štúdia určila minimálne regulatívy, ktoré by bolo treba v danej zóne dodržať.

Návrh

Dom s garážou je osadený kolmo na svah tak, aby boli potrebné čo najmenšie terénne úpravy. Umiestnený je v severnej časti pozemku – cieľom bolo zachovať čo možno najviac priestoru od susednej parcely a v spodnej časti pozemku a vytvoriť tak čo možno najviac plochy pre záhradu.

Vjazd a vstup na pozemok je situovaný zo severovýchodnej strany priamo z príjazdovej cestnej komunikácie. Za vstupnou bránkou sa nachádza spevnená plocha, ktorá je ukončená fasádou domu – tam je situovaný vjazd do garáže a hlavný vstup do domu.
Rodinný dom je riešený ako jednopodlažný dom s obytným podkrovím. Je nepodpivničený a zastrešený sedlovou strechou.

Moderný vidiecky dom

Naším zámerom bolo navrhnúť moderný vidiecky dom. Do jednoduchej hmoty domu je „zarezaná“ jednopodlažná hmota garáže, závetria a zádveria, ktorá je od hmoty domu aj materiálovo odlíšená.

Hmota domu je omietnutá do svetlo sivej omietky (tzv. „špinavá biela“), hmota garáže je obložená šedohnedým tehličkovým obkladom. Strecha je pokrytá keramickou pálenou krytinou s jemným geometrickým vzorom, titánovo
šedej farby. Dominantou domu je veľký vikier.

Viac sa o návrhu dočítate v priloženom blogu.

 

Ak rozmýšľate nad iným typom domu, napríklad mestskou vilou, alebo máte netradičný objekt a zvažujete jeho konverziu na rodinný dom, pozrite si naše portfólio.

 

Autori
Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. David Repiský
Miesto
Stará Turá
Úžitková plocha
176,4 m2
Návrh
2023
Realizácia
2024
Charakter
Novostavba
Kategória