Krátky rozhovor s pani Ivetou Pospíšilovou pre Rádio Regina západ pri príležitosti slávnostného otvorenia zrekonštruovanej Mestskej knižnice…