Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/1/7/17cdd988-ecdc-4f51-9b07-4d0eb074415a/pavlecharchitekti.sk/web/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/general.php on line 1275
Obnova r.k. kostola sv. Kataríny v Lozorne - pavlech architekti

Obnova r.k. kostola sv. Kataríny v Lozorne

Architektonická štúdia v tejto podobe je náš súťažný návrh. 

(Viac sa o architektonickej súťaži, výhre v nej, zmene v rozhodnutí a celom procese dočítate tu, v našom blogu.)

Zadaním architektonickej súťaže bola prístavba sakristie s obnovou interiéru r.k. kostola sv. Kataríny.

Citlivé očistenie interiéru

Interiér kostola sme očistili od nánosov, nepotrebných dekorácií, menej hodnotných malieb a drevených obkladov. Zdvihli sme niveletu podlahy kvôli podlahovému vykurovaniu, navrhli sme nové schodisko na chórus, a v zadnej časti kostola sme pod chórusom vytvorili presklením miesto pre rodičov s deťmi a kočíkmi. Ďalšími stavebnými zmenami je vytvorenie nových otvorov, ktorými sa prístavba spojí s kostolom. Jeden otvor je navrhnutý v mieste sakristie a druhý v mieste bočného vstupu do prístavby.

Presbytérium

V presbytériu sme navrhli nový obetný stôl a novú ambónu z prírodného kameňa, napríklad z travertínu. Sedes s lavičkami pre miništrantov nadväzuje na dizajn lavíc a je z masívneho tmavo moreného dreva. Obraz svätej Kataríny sme umiestnili tesne za oltár, čím sa obraz akoby stal jeho súčasťou. Úpravou pozície obrazu sa oltár tvarovo zväčšil a hierarchicky pozdvihol voči bočným oltárom.

Farebnosť

Steny sme navrhli biele, v kombinácií so svetlou a tmavšou okrovo-šedou v oblasti pilierov. Svetlá podlaha kontrastuje s tmavým drevom lavíc a oltárov. Vyobrazenie krížovej cesty sme navrhli v menšom formáte a jednoduchšom prevedení oproti existujúcemu. Pozícia bočných oltárov je v návrhu zachovaná, spoločne so starou kazateľnicou. Kazateľnica, aj keď je nevyužívaná, esteticky vyvažuje veľký kríž na stene oproti. Po úprave hlavného oltára ho bočné neprevyšujú, naopak ho opticky dopĺňajú, preto ich premiestnenie nie je podľa nás nutné. Presunutie bočných oltárov na strany by zhoršilo dispozíciu kostola.

Prvá etaba bude prístavba ku kostolu sv. Kataríny, ktorá bude obsahovať novú sakristiu, kaplnku, toalety, vstupné a pomocné priestory.

Autor
Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Mária Rakúsová, Bc. Daniela Uková
Spoluautor
Ing. Katarína Pavlíková
Miesto
Lozorno, okres Malacky
Úžitková plocha
341,5 m2
Realizácia
2019
Charakter
rekonštrukcia - súťažný návrh
Kategória