Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/1/7/17cdd988-ecdc-4f51-9b07-4d0eb074415a/pavlecharchitekti.sk/web/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/general.php on line 1275
Revitalizácia mestskej zóny a železničná stanica Filiálka, Bratislava - pavlech architekti

Revitalizácia mestskej zóny a železničná stanica Filiálka, Bratislava

História

Keď nazrieme do histórie tohto územia, bola tu známa továreň Dynamit – Nobel a donedávna fungujúca železničná stanica Filiálka. Po asanácií továrne v rokoch 2006 a 2007 sa na riešenom území nachádzajú voľné plochy.

Stav pred spracovaním štúdie

Celým územím v pozdĺžnom smere v blízkosti Kukučínovej ulice je zachovaná sieť koľají bývalej stanice a vlečiek vedúcich zrejme do bývalej továrne. V tom projekte sme riešili celú zónu medzi Račianskou a Kukučínovou ulicou. Špecifické na tomto zadaní bolo, že pod územím povedie v hĺbke cca 15 m železničná trať. Nová trať TEN – T ( Trans European Network for Transport) prepojí v 6 km tuneli Predmestie s Petržalkou a bude súčasťou magistrály Paríž – Štrasburg – Stuttgart – Viedeň – Bratislava.

Návrh

„Green city“ … Návrh urbanistickej štúdie je vo veľkej miere ovplyvnený už existujúcim TEN-T projektom, ktorý by mal spojiť Bratislavu až s Parižom. Trať sa za železničnou stanicou Nové Mesto dostáva do podzemia a v urovni cca -15 m sa dostava do staníc Slovany, FILIÁLKA, Nivy, Centum až do Petržalky (pod Dunajom). Týmto spôsobom sa zrýchli prepojenie Petržalky so severnou a južnou vetvou ŽSR. V línii nad traťou vzniká rušná ulica komunikujúca s parterom budou a centrálnou zónou. Táto línia reprezentuje aktívnu časť územia – jej opakom je krivka zelene, park. V tejto časti môže človek spomaliť a relaxovať. Centrálna časť je venovaná kultúre a je napojená až na spojovaciu pasáž v 1.PP. Týmto spôsobom zabezpečujeme prirodzené osvetlenie pasaže a čiastočne aj perónov v 2.PP , väčšie rozptylové plochy, vstup do stanice z roznych strán….

Jedná sa o študentský pred-diplomový projekt.

viac info v časopise a webe asb , alebo vo videu Filiálka_adaptácia mestskej zóny a tiež Železnice Slovenskej republiky

Pozrite si tiež návrh konverzie školy na administratívnu budovu.

Autor
Marek Pavlech, Michal Paulišin
Miesto
Bratislava
Úžitková plocha
18,6 ha
Návrh
2011, 2012
Charakter
návrh mestskej zóny, študentský pred-diplomový projekt
Kategória