Zadanie Zadaním overovacej štúdie bolo navrhnúť na úzkom pozemku, po rodinnom dome, malopodlažné bytové domy s malometrážnymi bytmi. Zároveň bolo treba preveriť, či zadaný podnikateľský zámer je vôbec uskutočniteľný. Architektonická štúdia, vizualizácie. Pohľad z ulice.  Pozemok Riešený pozemok sa nachádza v Trenčianskych Biskupiciach. Táto, pôvodne…