Zadanie

Zadaním overovacej štúdie bolo navrhnúť na úzkom pozemku, po rodinnom dome, malopodlažné bytové domy s malometrážnymi bytmi. Zároveň bolo treba preveriť, či zadaný podnikateľský zámer je vôbec uskutočniteľný.

001-bytovy-dom-malopodlazny-trencin-navrh-pavlech-architekti

Architektonická štúdia, vizualizácie. Pohľad z ulice. 

Pozemok

Riešený pozemok sa nachádza v Trenčianskych Biskupiciach. Táto, pôvodne dedina, je už dlhšie obdobie súčasťou trenčína ako jeho mestská časť. Pozemok je „klasický dedinský“, čiže dlhý a úzky. Zo severovýchodu je pozemok prístupný z Biskupickej ulice. Zo severozápadu a juhovýchodu susedí s pôvodnými rodinnými domami a z juhozápadnej strany susedí so záhradou rodinného domu z opačnej ulice.

002-bytovy-dom-malopodlazny-trencin-navrh-pavlech-architekti

003-bytovy-dom-malopodlazny-trencin-navrh-pavlech-architekti

Architektonická štúdia, vizualizácie. Pohľad z ulice. 

Územný plán

V územnom pláne je táto oblasť vyhradená pre rodinné domy a malopodlažné bytové domy. Počas procesu navrhovania konceptu sme vytvorili viacero zaujímavých riešení. Výsledné riešenie je akýmsi kompromisom medzi požiadavkami investora a naším riešením. Zo strany ulice sme navrhli objekt, ktorý dopĺňa štruktúru rodinných domov. Je to objekt, ktorý v prvom podlaží obsahuje tri garáže a vchod do mezonetového bytu, ateliéru. Tento byt, resp. ateliér je z prevažnej časti podkrovný.

004-bytovy-dom-malopodlazny-trencin-navrh-pavlech-architekti

Architektonická štúdia, vizualizácie. Pohľad zo susednej záhrady. 

005-bytovy-dom-malopodlazny-trencin-navrh-pavlech-architekti

Architektonická štúdia, vizualizácie. Prístupový zjazdný chodník.

006-bytovy-dom-malopodlazny-trencin-navrh-pavlech-architekti

Architektonická štúdia, vizualizácie. Pohľad zo susednej záhrady.

Ďalšou časťou sú kryté stojiská alebo garáže so skladovacím priestorom. Objekt garáží je zastrešený extenzívnou vegetačnou strechou a zadná fasáda je doplnená vegetačnou stenou. Toto riešenie dopĺňa potrebnú plochu pre dosiahnutie požadovaného indexu zelene. Garáže sú spojené s predným domom a s jedným z malopodlažných bytových domov. Dotýkajú sa, ale každý tvorí samostatný celok.

007-bytovy-dom-malopodlazny-trencin-navrh-pavlech-architekti

Architektonická štúdia, situácia.

008-bytovy-dom-malopodlazny-trencin-navrh-pavlech-architekti

Architektonická štúdia, vizualizácie. Schématické pôdorysy.

009-bytovy-dom-malopodlazny-trencin-navrh-pavlech-architekti

Architektonická štúdia, vizualizácie. Pohľady.

010-bytovy-dom-malopodlazny-trencin-navrh-pavlech-architekti

Architektonická štúdia, vizualizácie. Pohľady a schématické rezy.

Jadrom a podstatou celého zámeru sú dva identické bytové domy radené za sebou, v zadnej časti pozemku. Každý pozostáva zo štyroch dvojizbových bytov a jedného podkrovného trojizbového bytu so sedlovou strechou. Objekty sú orientované pozdlžnými stenami na sever-juh…

011-bytovy-dom-malopodlazny-trencin-navrh-pavlech-architekti

Architektonická štúdia, vizualizácie. Predný uličný objekt.

012-bytovy-dom-malopodlazny-trencin-navrh-pavlech-architekti

Architektonická štúdia, vizualizácie. Svetelné schémy.

013-bytovy-dom-malopodlazny-trencin-navrh-pavlech-architekti

Architektonická štúdia, vizualizácie. Pohľad z vtáčej perspektívy.

 

Miesto: Trenčianske Biskupice, Trenčín

Návrh: 2015 (overovacia štúdia)

Realizácia: nerealizované

Autori: Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Michal Paulišin

 

Prečítajte si tiež návrh a realizáciu chaty v Banskom Studenci.