Vegetačné strechy O čom vlastne sú vegetačné strechy? Prečo je dobré navrhovať budovy s vegetačnými strechami? Je to hlavne o vode, o hospodárení s ňou a tiež o teplote. Týka sa to hlavne miest, ako je napríklad aj Bratislava, kde sa prejavujú negatívne vplyvy hustej…