Zadanie V lete 2018 sme pracovali na návrhu a aj realizačnom prehĺbení jazierka v Dolných Orešanoch, neďaleko od Trnavy. Jazierko malo slúžiť hlavne ako akumulačná nádrž na zachytávanie dažďovej vody. V lesoch kde sa chata, horáreň Šišoretne, nachádza je v letných mesiacoch nedostatok vody, preto…