Zadanie

V lete 2018 sme pracovali na návrhu a aj realizačnom prehĺbení jazierka v Dolných Orešanoch, neďaleko od Trnavy. Jazierko malo slúžiť hlavne ako akumulačná nádrž na zachytávanie dažďovej vody. V lesoch kde sa chata, horáreň Šišoretne, nachádza je v letných mesiacoch nedostatok vody, preto sa majiteľ rozhodol situáciu riešiť vybudovaním akumulačnej nádrže.

Spolupracovali sme so záhradným a krajinným architektom Martinom Malachovským z ateliéru MILS.

001-jazierko-dolne-oresany-trnava-chata-pavlech-architekti

002-jazierko-dolne-oresany-trnava-chata-pavlech-architekti

Foto pôvodného stavu, zdroj: súkromné pracovné foto ateliéru

006-jazierko-dolne-oresany-trnava-chata-pavlech-architekti

Vizualizácia

Návrh

Naším zámerom bolo „zabiť dve muchy jednou ranou“ a to vybudovať akumulačnú nádrž, ktorá bude plniť aj rekreačnú a okrasnú funkciu – prírodné jazierko.

007-jazierko-dolne-oresany-trnava-chata-pavlech-architekti

Do jazierka sme „zbierali“ dažďovú vodu z veľkej časti areálu, zo striech dvoch väčších objektov. Pomocou potôčika (vľavo za terénnym schodiskom) sme napájali jazierko, hlavnú akumulačnú nádrž. Axonometria

Vytvorili sme terasu nad vodou, šlapáky cez vodu, akumulačnej nádrži sme dali organický prírodný tvar jazierka.

008-jazierko-dolne-oresany-trnava-chata-pavlech-architekti

Vodou z nádrže sa malo nielen polievať, ale táto voda sa mala používať napríklad aj na splachovanie WC. Vizualizácia

009-jazierko-dolne-oresany-trnava-chata-pavlech-architekti

Pohľad na pokojné zákutie na terase s prechodom z jedného brehu na druhý pomocou betónových tzv. šlapákov.

011-jazierko-dolne-oresany-trnava-chata-pavlech-architekti

Prvotná situácia – náš pohľad na vec, pohľad na zadanie.

Organický prírodný tvar, nakoľko sa chata nachádza v lese nad dedinou, nielen akumulácia dažďovej vody, ale aj okrasná a rekreačná funkcia. Majiteľ mal na to, ale iný názor. Páčilo sa mu to, ale chcel to nakoniec spraviť inak. Ako? K tomu postupne prídeme.

012-jazierko-dolne-oresany-trnava-chata-pavlech-architekti

Pohľad z miesta vstupu do areálu chaty – Horáreň Šišoretne.

Zmena návrhu

Majiteľovi sa náš návrh páčil. Mal, ale obavy zo sprístupnenia vody návštevníkom chaty. Obával sa prípadného úrazu, nešťastia, nezbedných detí, ľahostajných rodičov, atď. Preto nechcel, ani terasu nad vodou, ani prechod z jedného brehu na druhý. Uprednostnil jednoduchú akumulačnú nádrž, ktorú by, pre istotu, aj oplotil.

004-jazierko-dolne-oresany-trnava-chata-pavlech-architekti

Zmena návrhu teda pokračovala podľa inštrukcií majiteľa. Odstránili sme terasu aj chodníček a upravili – zjednodušili sme tvar.

005-jazierko-dolne-oresany-trnava-chata-pavlech-architekti

Jazierko ako akumulačná nádrž na zachytávanie dažďovej vody.

003-jazierko-dolne-oresany-trnava-chata-pavlech-architekti

Vo vegetácií by sa dal skryť aj bezpečnostné oplotenie.

Realizačné prehĺbenie

Upravený a zjednodušený návrh sme následne detailnejšie rozpracovali.

015-jazierko-dolne-oresany-trnava-chata-pavlech-architekti

Jazierko obsahovalo rôzne úrovne pre rôzne druhy vodných a bahenných rastlín, schodíky a vypúšťací otvor do trativodu.

014-jazierko-dolne-oresany-trnava-chata-pavlech-architekti-up

Rezy

013-jazierko-dolne-oresany-trnava-chata-pavlech-architekti-up

Realizačný výkres akumulačnej nádrže.

 

Autori: Ing. Martin Malachovský, Ing.arch. Marek Pavlech

Miesto: Dolné Orešany

Návrh: 2018

 

Prečítajte o našom návrhu zóny potoka v Starej Turej.