RECYKLOVANÉ STAVEBNÉ MATERIÁLY Ochranu životného prostredia a minimalizovanie energetickej náročnosti stavieb sa postupne zavádza aj u nás. Kvalitu stavebných materiálov určuje napríklad ich životnosť, tepelný odpor a takisto aj ich vplyv na životné prostredie. Nielen zníženie spotreby energie, ale aj pôvod stavebných materiálov a ich recyklácia tvoria aktuálne trendy v stavebníctve…